Aquest dilluns han començat els treballs per reparar i renovar les voreres del carrer Sant Francesc. L’actuació comprèn el tram de carrer situat entre els encreuaments amb el carrer Josep Puig i Cunyer i l’Avinguda Catalunya. Aquest fet significa que es renovaran més de 300 metres lineals, ja que s’actua en les dues voreres del carrer.

En l’actuació està previst la renovació integral de les mateixes, pel que s’aixecarà el ferm existent, s’arranjarà el terreny i s’instal·larà nou panot de vorera. D’aquesta forma s’eliminaran les irregularitats i imperfeccions que hi havia en alguns punts del traçat. Per altra banda també s’eliminaran els parterres presents en aquest tram de carrer, ampliant així l’espai disponible per caminar per les voreres. Finalment es crearan dos passos de vianants elevats, que quedaran a la mateixa alçada de la vorera. Gràcies a aquesta elevació, a més de la seva funció de punt de pas prioritari per als vianants, actuaran com a reductor de velocitat de la circulació rodada. També facilitarà el desplaçament a les persones amb mobilitat reduïda, ja que el fet de no haver de salvar cap desnivell amb la vorera augmenta l’accessibilitat.