Aquesta setmana s’ha iniciat la reparació i renovació de les voreres del carrer Sant Francesc. Actualment s’està duent a terme una primera fase que afecta les dues voreres del carrer en el tram comprès entre la Carretera d’Arbúcies i la cruïlla amb el carrer Josep Puig i Cunyer. Es farà una renovació integral de la vorera, substituint l’actual base de sorra per una nova de ciment, protegint prèviament les canalitzacions dels diferents serveix que passen per sota. Un cop preparada la base s’instal·laran els nous panots.