L’Ajuntament de Breda i la Unió de Botiguers i Comerciants de Breda han renovat el conveni de col·laboració en matèria de comerç per al període 2020-2022. Durant els propers 3 anys el consistori concedirà una subvenció de 3.000€ anuals a l’entitat pel finançament d’activitats que la UBIC desenvolupi al municipi. Aquest conveni mostra la predisposició d’Ajuntament i UBIC d’actuar conjuntament en accions en els camps de la promoció econòmica, la cultura i el turisme. Les diferents campanyes i esdeveniments que es duran a terme responen a objectius com el foment del comerç local com a un dels eixos vertebradors del dinamisme econòmic i social del municipi, la promoció del patrimoni cultural o la projecció i millora de la imatge de Breda a l’exterior, entre d’altres.

La renovació del conveni entre l’Ajuntament de Breda i la UBIC s’emmarca en el conveni marc de subvencions nominatives a favor d’entitats sense ànim de lucre per al període 2020-2022. Es tracta d’una sèrie de subvencions que l’Ajuntament de Breda atorga a les entitats, col·lectius o associacions encarregades de l’organització d’esdeveniments de gran transcendència a la vila, amb impacte directe en àmbits com el turisme o la promoció econòmica gràcies a aspectes com la seva tradició o el volum de visitants que atrau al municipi.