Aquesta setmana s’ha procedit a la renovació de 10 miralls de circulació dels carrers del municipi. La substitució respon a la necessitat de canvi d’aquells elements que, desgastats pel pas del temps, ja no presentaven un estat òptim per a complir la seva funció de seguretat vial.

Els nous miralls convexos ocupen una superfície de 80 centímetres de diàmetre, superior als actuals. La superfície reflectant està fabricada amb policarbonat, substituint així els miralls de vidre, que podrien suposar un risc en cas de trencament. Per altra banda, disposen d’una làmina protectora i una visera superior per a millorar la seva visibilitat.

En un futur es procedirà a la renovació de tots els miralls de circulació, instal·lats en cruïlles on la visibilitat pot ser limitada sense aquests elements, reforçant d’aquesta forma la seguretat vial dins del municipi.