Aquesta setmana s’han iniciat les obres per a reparar l’escala existent entre el carrer Prat i l’aparcament annex a la plaça Lluís Companys. D’aquesta forma es dona la possibilitat d’accedir més directament a la zona comercial del municipi que actualment de forma ràpida i segura.

Els treballs consisteixen en la substitució de l’escala amb esglaons de pedra actual, en molt mal estat i un ferm molt irregular a causa del desgast, per una amb esglaons de peces fabricades de formigó amb superfície antilliscant. A l’accés al carrer Prat s’instal·larà paviment de formigó fins a l’inici de la nova escala.

Durant el procés es faran altres actuacions complementàries per a millorar la gestió de les aigües pluvials amb la reparació del tub de clavegueram existent i la instal·lació de dues reixes per a la recollida d’aigües i la connexió a la xarxa general existent. Per altra banda s’instal·laran diversos de punts de llum, fins ara inexistents. Prèviament s’ha de realitzar un estudi lumínic per a avaluar la màxima eficiència energètica a la zona.

En els propers dies aquest accés històric del municipi que connecta la zona comercial del municipi amb l’aparcament de la plaça Lluís Companys i l’entorn del polígon industrial de Can Guilleumes serà una realitat, destinada a canviar alguns hàbits de mobilitat dels vilatans, ja que aquesta connexió estava infrautilitzada a causa del seu estat. El pressupost total de l’obra és de 15.000€, IVA inclós.