Durant la passada setmana es van dur a terme tasques de reparació i renovació del paviment asfàltic en diversos carrers de la vila que estaven en mal estat, o que encara conservaven el ferm de sorra. Concretament els treballs s’han concentrat al carrer Sant Antoni, en el tram entre la carretera d’Arbúcies i el carrer Sant Pere; al carrer Montseny, entre els carrers Rovira i Vescomtes de Cabrera i al carrer Joan Maragall, al tram que encara no estava asfaltat.

En els dos primers casos s’ha procedit al fresat de 5 centímetres del paviment anterior, eliminant la capa existent i afegint una de nova de paviment asfàltic del mateix gruix. En el tercer cas s’ha compactat la subbase existent per anivellar el ferm i aplicar posteriorment una capa de 5 centímetres d’asfalt.

L’actuació ha afectat a una superfície total de 1400 m2, amb un cost total de 26.635,74€, IVA inclòs.

Les obres d’urbanització del Sector Industrial Sud, a punt de finalitzar

L’actuació a aquests tres trams del nucli urbà s’ha dut a terme aprofitant els treballs per asfaltar els carrers del polígon de Cal Batlle, actuació inclosa en la urbanització del Sector Industrial Sud. Les obres es troben en la recta final, restant petits detalls per a veure com una realitat una necessitat històrica d’aquesta zona industrial del municipi, que donarà un gran pas endavant gràcies a la millora en els accessos i l’arribada de serveis que suposa la urbanització de l’entorn del polígon.