El servei de telefonia de quarta generació (4G) va arribar fa uns mesos a Breda. Aquest servei ocupa la banda de 800 MHz a l’espai radioelèctric, fet pel qual pot ocasionar afectacions en la recepció de la TDT. Per ordre ministerial existeix un termini de sis mesos des de l’inici de la posada en servei del 4G per a demanar actuacions de resolució d’incidències a la TDT de forma gratuïta, termini que acaba el proper 31 de desembre. Aquesta és la data límit per a contactar amb l’entitat LLEGA800, que durà a terme les actuacions tècniques necessàries als receptors de la TDT per a resoldre les afectacions. Per a més informació o sol·licitar la resolució gratuïta d’una incidència podeu trucar al telèfon d’atenció a l’usuari 900 833 999, que tampoc té cost per als ciutadans.