Durant els darrers mesos l’Espai Jove ha dut a terme un procés participatiu per a revisar i validar el funcionament d’aquest espai des de la seva obertura, el maig del 2017, així com els projectes que s’han consolidat i les dinàmiques que han quedat estancades. Aquest procés s’ha fet en base a tres objectius: revisar i validar la finalitat i objectius de l’Espai Jove; redefinir i adaptar la dinàmica de participació de l’equipament i revisar i actualitzar els seus usos i el seu reglament actual.

Aquest procés ha comptat amb la participació d’aproximadament 300 persones que s’engloben en alumnes dels centres de primària i de secundària, joves que ja han acabat la seva etapa formativa obligatòria, associacions de famílies d’alumnes i altres entitats. S’emprés accions com qüestionaris oberts a la ciutadania; sessions obertes als alumnes de 6è de primària per a que coneguin l’Espai Jove; el projecte “Actiu Jove”, una sèrie d’entrevistes en format vídeo a joves del municipi on s’ha posat en valor diferents talents o inquietuds; així com reunions amb altres actors de la vida social del municipi.

D’aquestes accions dutes a terme entre l’octubre de 2020 i el juny de 2021 s’han extret diverses conclusions: la millora de les instal·lacions i els recursos disponibles per a dur a terme activitats; augment de la varietat de l’oferta d’activitats adaptades als usuaris més habituals de l’Espai Jove o la programació d’actes destinats a incrementar el nombre d’usuaris de la franja d’edat que va dels 16 als 30 anys. També es treballarà en establir sinergies amb entitats del municipi per a dur a terme activitats i projectes de forma conjunta. Finalment també s’incidirà en la millora de la difusió de les iniciatives impulsades des de l’Espai Jove per diferents canals. En aquest sentit també s’impulsa la comunicació bidireccional, ja que s’estan duent a terme iniciatives per a facilitar als usuaris expressar les seves opinions envers al funcionament de l’equipament i sobre possibles canvis que es podrien realitzar amb l’objectiu d’incrementar la participació.

Podeu consultar l’informe complet a: RESULTATS PROCÉS PARTICIPATIU “TREU SUC A L’ESPAI JOVE”