Consulta el comunicat en format PDF: NOU CALENDARI DE TRIBUTS I TAXES LOCALS 2020

L’entrada en vigor de l’estat d’alarma arran de la pandèmia del coronavirus Covid-19 ha provocat diverses afectacions al calendari de pagament de taxes i tributs locals d’aquest any 2020. En la taula següent apareixen els nous terminis i observacions necessàries a l’hora de dur a terme el tràmit. Son les següents:

  • IVTM (Impost de vehicles): Període inicial de l’1 de febrer fins el 31 de març prorrogat pel RD Llei 8/2020 fins el 30 d’abril.En cas de no tenir el cobrament domiciat  NO servirà la carta de pagament inicial del Consell Comarcal. Els contribuents que així ho requereixin poden sol·licitar els documents de pagament amb el nou venciment al correu electrònic: scolomatributs@selva.cat.
  • Primer semestre taxa escombraries: Període inicial de 1 de març al 30 d’abril. Els contribuents que tinguin el pagament domiciliat se’ls hi girarà a principis de maig. Els que no ho tinguin domiciliat i ho paguin mitjançant carta de pagament es prorroga fins el 20 de maig. Caldrà demanar nova carta de pagament en cas que la que es tingui contempli un termini de pagament diferent. Els descomptes en la taxa d’escombraries per activitats econòmiques NO s’aplicaran en cap cas al primer semestre, ja que encara no es sap l’abast temporal de la parada econòmica. En tot cas s’aplicarà al rebut del 2n semestre de la taxa d’escombraries
  • IBI urbana (1a fracció) i IBI rústica: Nou termini de l’1 de juny al 31 de juliol.

La resta de tributs es mantenen tal com estableix el calendari fiscal 2020. Els terminis vigents a dia d’avui poden patir modificacions. S’avisarà puntualment les possibles pròrrogues en els terminis tributaris, així com eventuals modificacions del calendari fiscal d’enguany.