El passat dilluns 6 d’abril l’Ajuntament de Breda va celebrar una nova sessió plenària ordinària. Excepcionalment es va celebrar a porta tancada i de forma telemàtica seguint les  disposicions de l’estat d’alarma arran de la pandèmia provocada pel coronavirus Covid-19. Un dels punts destacats de l’ordre del dia va ser donar compte de l’estat de la situació respecte aquesta pandèmia amb l’explicació de totes les mesures preses (econòmiques, fiscals, de seguretat, civils i de totes les naturaleses) per a fer-hi front.

En l’apartat de mesures econòmiques la sessió va aprovar per unanimitat la bonificació del 75% de l’ICIO de les llicències d’obres relacionades amb els desperfectes causats per les ventades de finals de 2019 i el temporal Gloria a finals del passat mes de gener. Un total de 9 veïns es beneficiaran d’aquesta bonificació fiscal. També en matèria econòmica l’Ajuntament de Breda concertarà un préstec a llarg termini pel finançament de part de les inversions del 2020 després de l’aprovació de l’expedient de contractació i plec de clàusules que va tenir lloc a la sessió. La quantitat del préstec serà de 300.000€ a retornar en 10 anys, amb un interès fix i sense carència. Es convidarà a les diferents banques ètiques a participar del procés i s’establirà un criteri de desempat a favor d’aquestes en cas d’empat. El punt es va aprovar amb el vot favorable d’ERC, les abstencions de JxCAT i CUP i el vot en contra del PSC. Respecte a les finances del consistori a la sessió es va donar compte de la liquidació del pressupost 2019 i compliment de la Llei de Morositat del quart trimestre del 2019.

Pel que fa a equipaments municipals es va aprovar l’adjudicació del contracte de concessió de gestió, explotació i si s’escau la realització d’obra pública, de les pistes de pàdel municipals de Breda un cop acabat el concurs per trobar adjudicatari. L’empresa guanyadora és BCN Sport Management per un termini de 5 anys. El punt es va aprovar amb el vot a favor del grup d’ERC, les abstencions de JxCAT i PSC i el vot contrari de la CUP.

La sessió també va aprovar inicialment el Pla d’Usos i optimització museogràfica del conjunt de l’antic monestir de Sant Salvador de Breda i equipaments relacionats, que determina les diferents accions a dur a terme en l’àmbit del monestir, així com la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Breda al carrer Marcel·lí Trunas. Tots dos punts es van aprovar amb els vots a favor d’ERC i PSC i les abstencions de JxCAT i CUP.

En un altre ordre de coses es va aprovar per unanimitat la proposta de convalidació del Decret sobre la compareixença com a part demandada en el judici verbal (250.2) (VRB) 111/2020 C del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Santa Coloma de Farners. Es troba en disputa la titularitat del camí que uneix Can Bosch i la Font de la Pintoresca. Aquest procés haurà de determinar si és pública o pertany a un particular. Punt aprovat per unanimitat. Un altre dels punts de la sessió va ser el nomenament d’un representant de la corporació al nou CILMA, el “Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient”, un nou organisme de la Diputació de Girona. En el cas de Breda el representant serà el regidor de Medi Ambient, Sam Torres, com a titular i el regidor Josep Amargant com a suplent. El punt es va aprovar amb el vot a favor d’ERC i JxCAT i l’abstenció de PSC i CUP. Finalment la sessió també va aprovar la modificació 01/20 de la plantilla orgànica de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Breda, degut a un canvi en el personal de la Guàrdia Municipal per la jubilació de l’antic cap del cos, Francisco Márquez. El punt es va aprovar per unanimitat.

En l’apartat de mocions el grup d’Esquerra Republicana va presentar-ne una per a la commemoració del Dia Internacional de la Dona, aprovada també per unanimitat.

La sessió està disponible en vídeo a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Breda.