El passat dilluns 28 de gener la Sala de Plens de l’Ajuntament de Breda va acollir la primera sessió plenària ordinària de l’any 2019. La sessió d’aquest dilluns va aprovar inicialment la ordenança de transparència i administració electrònica, una ordenança que regularà el procés que seguirà l’Ajuntament de Breda per ajustar-se totalment a les lleis que tenen per objectiu adaptar l’administració pública a les noves tecnologies i dotar-la de total transparència. El punt es va aprovar amb el vot favorable dels grups d’Esquerra Republicana i el PDECAT i les abstencions de Tots per Breda i la CUP. L’altre punt que es va portar a votació és l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per al desenvolupament del projecte “Ruta de la Tourdera i Riera d’Arbúcies”. Segons la renovació d’aquest conveni, que s’allarga fins l’any 2022, l’ens comarcal desenvoluparà en matèria de coordinació general, promoció i finançament el tram de Breda d’aquest projecte que seguint el curs del riu Tordera i la Riera d’Arbúcies crearà un circuit de camins per a practicar cicloturisme, senderisme i BTT amb la intenció de dinamitzar turísticament la zona i els pobles de l’entorn a través del turisme actiu. El punt es va aprovar amb el vot favorable dels grups d’Esquerra Republicana i el PDECAT i les abstencions de Tots per Breda i la CUP.

Durant la sessió es van fer tres explicacions d’alcaldia sobre diferents qüestions rellevants en l’actualitat tant del consistori com del municipi. En la primera es va donar a conèixer l’estat de la construcció de la via ciclista a l’estació de RENFE de Riells i Viabrea – Breda. Els treballs continuen parats degut a un error d’amidament al projecte constructiu, que contemplava la construcció d’un talús de contenció al talús de Santa Anna i que els treballs sobre el terreny han demostrat que no tindria la solidesa necessària. L’Ajuntament s’ha reunit amb l’empresa pública d’infraestructures de la Generalitat per a presentar una solució alternativa al projecte constructiu consistent en la construcció d’un mur de contenció de rocalla al tram afectat. A espera d’una confirmació oficial sembla probable que el Departament de Territori i Sostenibilitat accepti l’alternativa i assumeixi l’augment del pressupost de l’obra, xifrat entre el 20% i el 25% del total. Un cop superats els tràmits pertinents deguts a aquest canvi es podran reprendre les obres. La segona explicació d’alcaldia va servir per posar al dia a la ciutadania dels diversos contenciosos que el consistori manté oberts. Des de l’última sessió plenària s’han produït novetats en dos d’aquests contenciosos: el primer és el de la masia de Can Patranga, en el que la sentència que condemna l’Ajuntament de Breda a pagar 71.000€ ja és ferma i el consistori haurà d’abonar en els propers mesos utilitzant el romanent de tresoreria; el segon és el de la masia de Can Seva, en el que el Tribunal Suprem ha denegat el recurs de cassació dels demandants. Finalment la tercera explicació d’alcaldia va donar a conèixer l’estat actual de tramitació del nou POUM. El 13 de febrer el Consell Assessor Urbanístic Municipal es reunirà per a conèixer el document realitzat pels tècnics del Consell Comarcal de la Selva encarregats de la redacció del POUM consistent en l’abans de planejament, un procediment previ a l’aprovació del projecte i sobre el qual la ciutadania podrà fer les seves al·legacions.

La sessió també va donar compte de la sentència 6/2019 del procediment abreujat 331/2016. La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona deixa sense efecte la desestimació de la Junta de Govern Local de Breda al recurs de reposició presentat per una empresa local sobre l’aplicació d’una quota urbanística referent a la urbanització del polígon industrial de Can Guilleumes. L’Ajuntament de Breda ha demanat una petició d’aclariment sobre aquesta decisió.

Finalment el Ple va ratificar el decret d’ampliació de termini de sol·licituds per a demanar el Fraccionament Gratuït Unificat dels tributs municipals fins el 15 de gener i el decret d’aprovació d’assignació de funcions de coordinació de la brigada de serveis municipal i complement específic al membre de la brigada que ja exercia aquestes funcions de facto.