Aquest dilluns va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament una nova sessió plenària ordinària. El Ple va començar amb l’aprovació del resultat de l’escrutini de la votació del procés de Pressupostos Participatius 2019-2020. La millora dels lavabos de l’Escola Montseny va ser la proposta guanyadora amb 79 vots. Valorada en 20.000€, esgota la partida del Pressupost Municipal per aquest procés i serà l’única que es durà a terme durant aquest any. El punt es va aprovar per unanimitat, encara que des de l’oposició es van fer propostes de millora de cara a següents edicions, com la introducció del vot telemàtic, una valoració de les propostes per si s’haurien de fer per iniciativa pròpia del consistori o la limitació del pressupost màxim de cada proposta per a que una sola no esgoti la totalitat de la partida dedicada a tot el procés. Seguidament es va aprovar inicialment el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022 pel municipi de Breda, que establirà els àmbits en els quals l’Ajuntament podrà atorgar subvencions a entitats, col·lectius i associacions. El punt es va aprovar amb el vot d’ERC, mentre que la resta de grups es van abstenir.

Pel que fa a equipaments municipals es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió de serveis de gestió, explotació i obres de les pistes municipals de pàdel. La concessió tindrà una durada mínima de 5 anys. El termini és susceptible d’ampliació seguint uns barems vinculats a la inversió de l’empresa concessionària –construcció de més pistes, cobriment de les existents, etc-, seguint sempre les indicacions presents a la memòria valorada del projecte. El punt es va aprovar amb el vot favorable d’Esquerra Republicana i l’abstenció de la resta de grups.

En un altre ordre de coses es va aprovar la compareixença en un recurs contenciós administratiu com a co-demandat. L’Ajuntament de Breda compareixerà en un litigi entre l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i el Departament d’Interior, provocat per la negativa d’aquest consistori al requeriment de canviar el seu reglament de Guàrdia Municipal per a que els seus agents deixin de portar armes elèctriques. Amb la seva compareixença l’Ajuntament de Breda donarà suport a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a discutir la legitimitat de la tinença d’aquest tipus d’armes per part dels cossos de vigilants municipals. Els grups d’ERC, JXCAT i PSC van votar favorablement, mentre que la CUP va votar en contra.

El Ple també va aprovar l’estimació de les al·legacions presentades per INCASÒL a la modificació del conveni per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial que l’Ajuntament de Breda va aprovar per unanimitat en l’anterior sessió. Concretament es va deixar sense efecte una clàusula que recollia l’exempció del pagament d’impostos fins a la construcció d’aquestes vivendes, que encara no s’ha produït. L’Ajuntament de Breda i l’Institut Català del Sòl es reuniran per a negociar una solució. El punt es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups excepte el PSC, que es va abstenir.

Aquest Ple va aprovar definitivament la nomenclatura i numeració dels carrers del Polígon Industrial Sud. En l’anterior sessió plenària, el 26 de novembre de 2019, es va aprovar inicialment que el carrer que circumval·la tota la zona industrial es dirà “Avinguda de la Dona Treballadora” i el carrer restant, perpendicular al primer, es dirà “Carrer Dolors Bassa”, en honor a la consellera de Treball, sindicalista i presa política. ERC i CUP van votar favorablement, JXCAT es va abstenir i el PSC hi va votar en contra.

Per altra banda es va donar compte de l’estat de les obres de la via ciclista que unirà Breda amb l’estació de RENFE de Riells i Viabrea – Breda. S’han produït una sèrie de canvis que impliquen modificacions al projecte, tot i que no s’espera una aturada de les obres per aquest motiu. Finalment es pavimentarà amb asfalt tota la via, i no només l’inici del traçat per la banda de Breda, com estava previst inicialment. Un dels punts més importants dels treballs, la col·locació de la passera per sobre de la Riera de Breda, es farà la setmana del 10 al 16 de febrer. Aquesta actuació tindrà afectacions a la circulació per la GI-552, les quals s’informaran degudament. Pel que fa a altres aspectes de la construcció, no serà necessària una solució semafòrica a l’encreuament amb la GIV-5523. Pel que fa a la connexió amb la fibra òptica, aquesta ja està a punt. Amb tot, la previsió actual senyala la finalització de les obres entre finals de març i principis d’abril tot i que l’alcalde, Dídac Manresa, va fer una crida a la prudència sobre l’exactitud dels terminis.

En l’apartat de mocions se’n van presentar dues. La primera reclama la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques. Inicialment presentada pel grup d’Esquerra Republicana, es va presentar conjuntament per ERC, JXCAT i CUP. Tots tres grups van votar favorablement, mentre que el PSC va fer-ho en contra. La segona, de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l’Eurodiputat Oriol Junqueras. També presentada conjuntament per ERC, JXCAT i CUP, la formació cupaire va acabar votant en contra per mostrar el seu descontent amb els fets de dilluns a la tarda al Parlament de Catalunya i per fer visible la desunió de les forces independentistes. El PSC també va votar en contra, mentre que ERC i JXCAT van votar favorablement.

Finalment hi va haver 3 assumptes urgents. El primer va aprovar l’adhesió al contracte de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU. Es tracta d’un contracte d’un any derivat del conveni marc de l’Associació de Municipis de Catalunya que garanteix que l’energia contractada prové de fonts 100% renovables. Durant aquest any de durada del contracte l’ACM tramitarà el següent conveni marc. ERC i PSC van votar a favor, JXCAT es va abstenir i la CUP va votar en contra. El segon dels punts va donar compte dels danys soferts pel temporal Gloria i les properes passes a seguir. Les destrosses estan quantificades en 38.900€, susceptibles de ser ampliables per altres despeses no contemplades inicialment. En aquest punt també es van anunciar les reunions previstes en les properes dates per a fer front als efectes del temporal, així com les línies d’ajudes que han sortit o sortiran en un futur proper. El tercer i últim assumpte urgent contenia una moció d’urgència sobre la necessitat immediata de construcció d’un col·lector per a aigües pluvials que eviti les rierades d’aigües pluvials als carrers del Barri de les Escoles i previngui les inundacions als carrers Josep Aragay i Rovira. Presentada inicialment pel PSC, va ser presentada finalment pels 4 partits. ERC, PSC i JXCAT van votar a favor i la CUP es va abstenir. No obstant, des del grup d’Esquerra Republicana es va mostrar el descontent en la forma d’actuar, presentant aquesta moció per procediment d’urgència, ja que, segons el grup d’ERC, en el moment de valorar els danys causats pel temporal ja es va contemplar la mesura i s’havia adquirit el compromís amb veïns de la zona amb la presència del regidor del PSC durant la conversa amb els veïns.

Per a més informació es pot consultar el vídeo íntegre de la sessió a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Breda.