El passat dilluns 27 va tenir lloc una nova sessió plenària ordinària. Excepcionalment es va celebrar a l’Espai Jove per garantir la distància de seguretat entre els assistents. El vídeo de la sessió es troba disponible a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Breda. Entre altres qüestions el Ple va aprovar els dies de Festa Local de l’any 2021, que seran els dies 8 i 9 de setembre. Els grups d’ERC, JxCAT i PSC van votar a favor, mentre que el grup de la CUP es va abstenir.

En matèria econòmica es van aprovar dues modificacions de crèdit. La primera, 5/2020, de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica, destinarà 20.000€ de la partida de Pressupostos Participatius a la partida d’inversions en equipaments educatius per a la remodelació dels lavabos i vestidors de l’Escola Montseny, proposta guanyadora del procés de Pressupostos Participatius 2019. El mateix punt contempla la transferència de 10.000€ del fons de contingència a la partida d’inversió en equipaments esportius per a la licitació d’una marquesina per a la graderia del Camp de Futbol Municipal. El punt es va aprovar amb els vots favorables d’ERC i CUP i les abstencions de JxCAT i PSC. La segona, 6/2020, de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari, destinarà 24.000€ d’una partida de retirada de cablejat a l’establiment d’un punt de desaigüament de caravanes i una altra partida de 7.000€ per a la compra d’un armari per a guardar comandes destinat a la reactivació del comerç local. Per altra banda el punt també contempla una modificació de crèdit de 4.300€ per a un conveni de manteniment de l’estació de FFCC de Riells i Viabrea. En aquest mateix punt també hi ha contemplades dues partides més: una de 7.500€ per al Programa de Reactivació del Comerç Local de Breda; i una altra de 1.700€ per a la signatura d’un conveni amb l’escola de música Güell de Riells i Viabrea per incentivar la formació musical dels vilatans de Breda. Punt aprovat amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció dels tres grups de l’oposició.

Un altre dels punts aprovats fa referència a les bases reguladores del Programa de Reactivació del Comerç Local de Breda. Segons aquestes, que es van aprovar inicialment per unanimitat, repartirà fins a 250 targetes-regal per valor de 30€ cadascuna a aquelles persones que acreditin una compra d’un mínim de 100€ a qualsevol establiment de Breda. Els beneficiaris hauran de ser majors de 16 anys i només es podrà obtenir una targeta per persona.

En el cas del conveni amb l’escola de música Güell, s’arriba a aquest acord arran del tancament de l’Escola de Música Municipal. Per a continuar prestant el servei, encara que sigui de forma indirecta, aquest conveni garanteix una plaça als vilatans bredencs interessats i bonificarà la meitat de la quota mensual durant el curs 2020/21. El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC i PSC, l’abstenció de JxCAT i el vot en contra de la CUP.

Durant el Ple també es va tractar l’aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries al Carrer Marcel·lí Trunas i l’aprovació del conveni de cessió d’instal·lacions i projecte elèctric de la UA16 a favor d’Endesa Distribución Electrica SLU. Punt aprovat gràcies als 8 vots del grup d’ERC i l’abstenció dels grups de l’oposició.

Per altra banda, durant la sessió es va informar de tres qüestions. La primera fa referència a les gestions referents a menjadors escolars: fa unes setmanes, 7 Ajuntaments, inclòs l’Ajuntament de Breda, van signar una petició per tal de poder signar convenis de gestió amb el Consell Comarcal de la Selva per tal de poder dur a terme una gestió indirecta del servei des dels mateixos consistoris. La segona fa referència a l’estat de les obres de la via ciclista que ha d’unir Breda amb l’estació de FF.CC de Riells i Viabrea-Breda: els treballs estan acabats. Aquest dimarts s’ha celebrat un acte formal d’inauguració amb representants de la Generalitat tancat al públic. Més endavant i quan la situació ho permeti es celebrarà un acte obert a la ciutadania. La tercera qüestió fa referència a les gestions per tal d’incorporar els estudis de quart d’ESO a Breda: la voluntat és la creació d’un “institut-escola”. Un projecte educatiu a Breda, desvinculat de l’Institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric i que aculli els alumnes bredencs de 3 a 16 anys.

Pel que fa a l’apartat de mocions se’n presenten 3: de suport a la necessitat de creació d’una comarca del Baix Montseny, presentada conjuntament pels grups d’ERC i CUP, aprovada pels dos grups que la van presentar, l’abstenció de JxCAT i el vot contrari del PSC; sobre els romanents municipals, presentada pel grup de JxCAT, aprovada per unanimitat i sobre la participació del món local en la gestió de fons provinents del pla de recuperació per a Europa, Next Generation EU, presentada pel grup del PSC, aprovada amb els vots favorables d’ERC, JxCAT i PSC i l’abstenció de la CUP.