El passat dimarts la Sala de Plens de l’Ajuntament de Breda va acollir una nova sessió plenària ordinària. A la sessió es va aprovar inicialment el pressupost general de l’exercici 2020. L’any vinent Breda tindrà un pressupost de 3.924.500€, xifra que és la més alta dels darrers anys. Creix en 503.800€, pel que serà un 14,7% superior als comptes de l’any anterior. Aquest increment es deu a les subvencions que el consistori preveu rebre durant el proper any i la previsió de demanar un préstec bancari de 300.000€. Aquest fet també fa augmentar la inversió prevista fins els 547.440€ per els 227.868€ del pressupost de 2019. El punt es va aprovar amb el vot favorable del grup d’Esquerra Republicana, l’abstenció de JXCAT i CUP i el vot en contra del PSC.

L’altre punt destacat de l’ordre va ser l’aprovació de la creació del cos de Policia Local de Breda. Significa l’inici d’un procés que transformarà l’actual cos de Guàrdia Municipal en un de Policia Local. El vot es va aprovar amb el vot favorable de ERC, JXCAT i PSC i l’abstenció de la CUP.

Durant el Ple es van tractar dues modificacions de crèdit. La primera, 9/2019, mitjançant suplement de crèdit, utilitzarà 40.000€ del romanent de tresoreria per a amortitzar préstec bancari. La segona, 10/2019, mitjançant transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica, destinarà 3.000€ de la partida destinada a equipaments culturals a activitats de promoció econòmica. Tots dos punts es van aprovar amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció dels grups a la oposició.

La sessió va modificar el conveni de col·laboració amb INCASÒL per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial. Concretament es va deixar sense efecte una clàusula del conveni firmat amb l’Institut Català del Sòl l’any 2005 per tal que aquest construís vivenda protegida a un solar annex a l’aparcament de la plaça Lluís Companys. La clàusula eliminada recollia l’exempció del pagament d’impostos fins a la construcció d’aquestes vivendes, que després de 14 anys encara no s’ha produït. El punt es va aprovar per unanimitat.

Per altra banda es va aprovar la nomenclatura i numeració dels carrers de la Unitat d’Actuació 16 Polígon Industrial Sud, afectant a dos carrers de la zona. A partir d’ara el carrer que circumval·la tota la zona industrial es dirà “Avinguda de la Dona Treballadora” i el carrer restant, perpendicular al primer, es dirà “Carrer Dolors Bassa”, en honor a la consellera de Treball i presa política de l’Estat Espanyol. El punt es va aprovar amb vot favorable d’ERC, JXCAT i CUP i el vot contrari del PSC.

Altres tractats van ser l’aprovació inicial de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per l’any 2019, aprovada amb vot favorable de tots els grups excepte la CUP, que va votar en contra; aprovació de l’expedient d’investigació d’ofici dels drets sobre el camí de la Font d’en Ratica per a dilucidar la seva titularitat, aprovat per unanimitat; l’acord de constitució de la Comunitat del Baix Montseny, un òrgan per a crear sinèrgies amb 12 municipis més del nostre entorn, aprovat per unanimitat i l’aprovació de l’inici de l’expedient de contractació del servei de neteja de les instal·lacions municipals, en el que ERC i PSC van votar a favor, JXCAT es va abstenir i la CUP va votar en contra. A l’apartat de mocions es va aprovar per unanimitat una per al compromís amb el turisme sostenible, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana.