El passat dilluns Breda va celebrar una nova sessió plenària ordinària. El punt més destacat va ser l’aprovació inicial de l’expedient de pressupost general de l’exercici 2019. Els comptes generals per del consistori per a l’any 2019 pugen fins 3.420.700, una pressupost un 5,9% menor que l’any 2018. Aquesta baixada del pressupost es deu a que per aquest exercici el consistori bredenc no demanarà cap préstec bancari, cosa que si va fer per l’any 2018. Aquesta decisió de no demanar crèdits bancaris també es veu reflectida en les inversions, amb un total de 227.868€. La xifra queda lluny dels 495.830€ del pressupost 2018 precisament per aquesta contenció creditícia. El punt es va aprovar amb el vot favorable d’Esquerra Republicana, l’abstenció del PDECAT i el vot contrari de la CUP. En aquest com a la resta del punts del Ple no hi ha votació del grup de Tots per Breda ja que el seu representant va excusar la seva absència per motius laborals.

Durant la sessió es van donar dues explicacions d’alcaldia. La primera d’elles és sobre l’estat de les obres de construcció de la via ciclista a l’estació de RENFE de Riells i Viabrea – Breda, que ha vist allargats els seus terminis. Un cop començades les obres l’empresa concessionària va detectar que el sòl on s’havia de construir el talús del turó de Santa Anna no tenia la solidesa necessària, tal com s’especificava al projecte. Això obliga a una reformulació del mateix. Després d’una reunió dels Ajuntaments de Breda i Riells i Viabrea amb el Departament de Territori i Sostenibilitat l’organisme de la Generalitat ha proposat la construcció d’un mur de contenció amb rocalla, fet que desviarà el traçat de la via ciclista i farà que vagi paral·lela a la carretera durant tot el seu traçat. Degut a que tot el recorregut de la via s’anava a construir amb la sorra que s’havia d’extreure de Santa Anna encara no es pot iniciar la construcció de la resta del traçat, fet pel qual l’Ajuntament de Riells i Viabrea ha proposat utilitzar excedents de terres que té d’altres projectes. Abans de Nadal s’haurien de conèixer els canvis als pressupost que suposa aquesta modificació i posteriorment arribar a un acord econòmic amb la Generalitat, punt que reactivaria de nou els treballs. Aquest fet suposa que les obres ja no es reprendran abans que acabi aquest 2018. L’altra explicació d’alcaldia informarà sobre novetats que es van produint en els contenciosos administratius que té oberts el consistori. Pel que fa al contenciós amb la constructora Pau Ortega S.L, el Tribunal Suprem encara no ha admès a tràmit el recurs de cassació presentat per l’Ajuntament de Breda contra la sentència del TSJC que condemna al consistori a atendre una reclamació patrimonial de 120.000€ més interessos a favor de la constructora. En el cas de la masia Can Patranga el TSJC ha dictat fermesa a la reclamació patrimonial de 71.000€ més interessos que el consistori haurà d’abonar als seus propietaris. Aquesta xifra suposa un 25% de la quantitat demandada oficialment, que ascendia a 285.000€. El Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, organisme que va actuar en primera instància, encara ha de dictar fermesa en aquest cas. Per altra banda continua oberta el contenciós amb el Departament d’Interior, que ha impugnat el conveni de col·laboració entre les Guàrdies Municipals de Breda i Riells i Viabrea. El veredicte final determinarà la validesa o no d’aquest conveni.

El plenari va aprovar diverses modificacions de pressupost. La MC6/2018 consisteix en el canvi de diverses partides no esgotades per a disposar de 21.086,41€ per a pavimentació i manteniment de vies públiques, manteniment de franges perimetrals de protecció contra incendis, instal·lacions esportives, recs i clavegueram i fires i festes. La MC7/2018 és un canvi d’una partida de 8.935,88€ destinats a projectes tècnics per a la creació d’un parc de salut i dos punts de llum situats a la plaça Lluís Companys i al carrer Verge de Montserrat. Per últim, la MC8/2018 destinarà 23.000€ a amortitzar deure de forma anticipada. Els dos primers punts es van aprovar amb vot favorable del grup d’Esquerra Republicana i les abstencions dels grups del PDECAT i la CUP. En la tercera d’aquestes modificacions, la CUP va votar en contra.

Altres qüestions de la sessió van ser l’aprovació inicial de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per l’any 2019; l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 1, referent al tribut de l’IBI urbà, per a declarar exempt de pagament els centres sanitaris públics i l’aprovació de la designació del regidor d’Educació, Andreu Pujol, com a representant de la corporació local com a membre del consell escolar de l’escola bressol municipal El Petit Montseny. Tots aquests punts van quedar aprovats per unanimitat.

Finalment a l’apartat de mocions tots els grups presents van presentar conjuntament una moció a favor de l’absolució dels presos polítics, que va quedar aprovada per unanimitat.