El passat dimarts 27 de juliol va tenir lloc un nou Ple Municipal Ordinari. A causa de la situació sanitària actual la sessió es va celebrar a porta tancada. Podeu recuperar la sessió al canal de YouTube de l’Ajuntament de Breda

En matèria econòmica es van aprovar tres modificacions de crèdit. La primera, la 10/2021 mitjançant suplement de crèdit, retirarà 130.000€ del romanent de tresoreria per a afegir-los a la partida d’inversió destinada a l’ordenació de la Zona Esportiva. En total quedarà dotada amb 251.700€ i preparada per a poder fer la licitació dels treballs a la tardor. Es va aprovar amb el vot a favor del grup d’ERC i el vot en contra de la resta de grups.

La segona, 11/2021 mitjançant crèdit extraordinari, servirà per a la creació d’una nova partida de 7.650€ per fer front al pagament d’interessos derivats d’un procés judicial. La tercera de les modificacions, 12/2021 mitjançant transferència entre partides de diferent vinculació jurídica també va en aquesta línia, ja que s’utilitzaran 2.000€ per fer front a costes processals. El primer punt es va aprovar amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció de la resta de grups. El segon es va aprovar amb vot favorable d’ERC i PSC, i l’abstenció de JXCAT i la CUP.

Durant la sessió també es va ratificar el decret sobre l’aixecament de la suspensió del contracte d’obres amb TECYRSA per les obres del Sector Industrial Sud. Properament es procedirà a l’aprovació definitiva de la resolució contractual, ja que els treballs a la zona han quedat inacabats. Punt aprovat amb el vot favorable del grup municipal d’ERC i l’abstenció dels tres grups a l’oposició.

Un altre dels punts destacats de la sessió va ser una resolució institucional a favor de la celebració d’una consulta popular no refrendària que versi sobre la necessitat de disposar d’un equipament lúdic de titularitat pública. L’Ajuntament iniciarà els tràmits necessaris per dur a terme aquesta consulta popular. Malgrat no tenir caràcter vinculant, l’Ajuntament es compromet a aplicar el resultat que surti de la voluntat popular. Es va acordar la creació d’una comissió de seguiment entre tots els grups polítics, que van aprovar el punt per unanimitat.

Altres punts de l’ordre del dia eren:

  • Aprovació definitiva del conveni marc de col·laboració sobre la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona: es tracta de la renovació d’un conveni ja existent. Punt aprovat per unanimitat.
  • Aprovació inicial del reglament del sistema de teletreball dels empleats públics de l’Ajuntament de Breda: es regularà l’accés i les condicions per fer teletreball dins l’estructura de l’Ajuntament. Punt aprovat per unanimitat.
  • Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Breda. Punt aprovat per unanimitat.
  • Aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla Especial del Catàleg de Masies de Cases Rurals de Breda. Els grups d’ERC i la CUP van votar a favor, mentre que els grups de JXCAT i PSC es van abstenir, per la qual cosa el punt es va aprovar.
  • Aprovació provisional la modificació puntual de Normes Subsidiàries de planejament de Breda que té per objecte eliminat un vial entre els carrers Gaserans i Sant Antoni: és una passa més a l’aprovació inicial que es va fer en una sessió anterior, ja que no s’han presentat al·legacions a la mateixa. Punt aprovat amb els vots d’ERC i PSC. JXCAT i CUP es van abstenir.
  • Proposta de resolució pel que fa a l’accessibilitat a la via pública, a iniciativa de l’Associació de Veïns Vilatans de Breda: l’entitat va presentar 1.333 signatures a favor d’aquesta iniciativa, pel que l’Ajuntament porta a la sessió plenària l’aprovació d’un compendi de compromisos a dur a terme pel que fa a l’accessibilitat. Punt aprovat per unanimitat.

A l’apartat de mocions se’n va presentar una, a iniciativa del grup d’ERC-Breda, per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i segura 2021. Aprovada per unanimitat.