El passat dilluns va tenir lloc un nou Ple Municipal Ordinari, el darrer d’aquest 2021.

A la sessió es va aprovar inicialment el Pressupost General 2022. Els comptes del consistori per l’any vinent pujaran a un total de 4.035.275€. D’aquesta quantitat, es preveu un total de 567.665€ en inversions reals, dels quals 120.000€ arribaran a través d’operacions de crèdit a llarg termini. El punt es va aprovar amb els vuit vots favorables del grup d’ERC i els tres vots en contra dels grups a l’oposició.

Aquesta sessió també va aprovar inicialment la plantilla orgànica de personal de l’Ajuntament per a l’any 2022, que serà d’un total de 44 persones, així com la relació de llocs de treball, on es descriu i es regula la tasca de cadascun. En aquest cas, els regidors d’ERC van votar a favor, mentre que la resta de grups es van abstenir.

En el cas de les modificacions de crèdit, se’n van aprovar dues. La primera, 15/2021, mitjançant suplement de crèdit. Es destinaran 37.200€ del romanent de tresoreria per a amortitzacions de deute bancari. Aprovada amb el vot favorable de tots els grups excepte JXCAT. La segona, 16/2021, mitjançant transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica. Es destinaran 15.000€ per a necessitats sorgides en béns i serveis, que es retirarà d’altres partides d’aquest mateix capítol i que no s’esgotaran en el que queda d’any. El grup d’ERC hi va votar a favor, mentre que la resta de grups es van abstenir.

Altres punts inclosos en l’ordre del dia van ser.:

  • Aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Selva per la implantació de la taxa justa en matèria de recollida i tractament de residus: Aprovat amb els vuit vots a favor d’ERC i el vot en contra de la resta de grups.
  • Aprovar l’addenda d’adhesió al conveni de col·laboració per al manteniment de l’Oficina d’habitatge del Baix Montseny, compartida entre els ajuntaments d’Arbúcies. Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera: Aprovat per unanimitat.
  • Ratificar l’acord del Consell de la Comunitat de Municipis del Baix Montseny d’incorporació dels municipis de Sant Pere de Vilamajor i de Cànoves i Samalús com a nous membres de la comunitat: Aprovat amb els vots a favor d’ERC i la CUP i les abstencions de JXCAT i PSC.

A l’apartat de mocions, se’n  van presentar quatre:

  • En defensa del territori i rebuig al projecte d’una indústria extractiva al municipi d’Osor: Aprovada per unanimitat.
  • De suport a la proposta presentada per les associacions de voluntaris de Protecció Civil a Catalunya, perquè els sigui concedida la Creu de Sant Jordi: Aprovada amb vots a favor d’ERC, JXCAT i PSC i el vot contrari de la CUP.
  • Amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència vers les Dones: Aprovada amb els vots a favor de tots els grups excepte el de la CUP, que es va abstenir.
  • Per la lluita contra el canvi climàtic, suport al compliment del Pacte Verd Europeu i manifestar el rebuig a la moratòria de la Generalitat respecte a les plantes de valorització energètica i l’ampliació de les mateixes: Moció rebutjada, ja que només va tenir un vot favorable, del representant del PSC. JXCAT es va abstenir i ERC i CUP va votar-hi en contra.

Finalment a l’apartat d’assumptes urgents es va tractar una cinquena moció que s’ha hagut de presentar per procediment d’urgència per una qüestió de temps. Es tracta d’una moció sobre la sentència del TSJC que implica l’obligatorietat d’un 25% de les classes en castellà a l’escola i que recentment va ser ratificada pel Tribunal Suprem, així com de suport i adhesió al manifest de Somescola.cat, i que es va aprovar per unanimitat.