El passat dilluns 30 va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament un nou Ple Municipal Ordinari, el primer d’aquest 2023. A la sessió van assistir 10 dels 11 regidors de la Corporació Local, ja que la regidora de JXCAT no va poder assistir per motius personals. Com és habitual, la sessió va començar aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d’Alcaldia i altres tràmits administratius adoptats des de l’última sessió.

La sessió va tractar dos punts referents a diferents Ordenances Fiscals. El primer fa referència a una modificació de l’OF 4, de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), concepte també conegut com les plusvàlues. S’adaptaran els diferents gravàmens als valors establerts per l’estat espanyol en la seva Llei de Pressupostos Generals 2023. El punt es va aprovar amb 9 vots a favor, dels grups d’ERC i PSC, i l’abstenció del grup de la CUP.

El segon punt fa referència a una ordenança de nova creació, la OF 22, reguladora de la taxa pel servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques. Aquesta ordenança fixa el preu d’ús dels nous dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics instal·lats a Breda i que entraran en servei molt properament. Aquesta proposta estipula que durant el primer any el servei sigui de franc i posteriorment tingui un preu de 0,35€/KWH. El punt es va aprovar amb els vots favorables dels grups d’ERC i PSC i l’abstenció de la CUP.

Un altre dels temes centrals de la sessió era el que fa referència a la seguretat ciutadana, ja que es tractarà l’aprovació del conveni sobre les connexions als Sistemes d’Informació Policial entre el Departament d’interior i l’Ajuntament de Breda. Un co aprovat el punt el Cos de Policia Local de Breda, de nova creació, podrà tenir accés als sistemes d’informació policial de tot Europa. Aquest fet facilitarà en gran mesura la seva tasca, ja que podran treballar en xarxa amb la resta de cossos i forces de seguretat de tot el territori europeu. El punt es va aprovar amb els 8 vots d’ERC. La resta de grups, PSC i CUP, van votar en contra.

Altres punts que es van tractar durant l’ordre del dia són:

  • Aprovació d’un conveni regulador de cessió ocasional de l’ús de l’església de Sant Salvador amb el Bisbat de Girona i la Parròquia de Breda: Es tracta de renovar un conveni ja existent per a poder fer ús del temple per a altres esdeveniments més enllà dels oficis religiosos, com per exemple concerts o altres activitats de caire cultural. Estarà vigent durant el període 2023-2025. Punt aprovat amb els vots a favor d’ERC i PSC i l’abstenció del grup de la CUP
  • Aprovar la sol·licitud de cessió dels terrenys i l’edifici situats als peus del Turó de Santa Anna: Després d’anys de tramitació l’Ajuntament de Breda sol·licitarà formalment la cessió tant de l’edifici com de la parcel·la on es troba. Aquest tràmit inclou una justificació de l’ús que el consistori vol donar-li. En un primer moment s’utilitzarà com a magatzem municipal, tot i que a mitjà termini es contempla la idea de convertir-lo en un Punt d’Informació Turística aprofitant la seva ubicació. Punt aprovat per unanimitat.
  • Aprovar el Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC): Es tracta d’un nou Pla d’Acció coordinat per la Diputació de Girona, que recull accions per a reduir les emissions de CO2 fins a un 55% per l’any 2030. El punt es va aprovar amb el vot del grup d’ERC i l’abstenció de la resta de grups presents.
  • Aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible 2050: Es tracta d’un punt directament relacionat amb l’anterior. En cas d’aprovació s’adoptarà el compromís de que Breda assoleixi l’objectiu de 0 emissions de CO2 l’any 2050, a més de la ja esmentada reducció del 55% per l’any 2030. Com el punt anterior es va aprovar amb els 8 vots d’ERC i les dues abstencions de PSC i CUP.
  • Aprovació d’un nomenament de membre de l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil. El punt es va aprovar per unanimitat.

A la sessió no es va presentar cap moció.