El passat dilluns 30 de maig va tenir lloc un nou Ple Municipal Ordinari. A continuació podeu llegir un petit resum de la sessió.

El Ple va començar, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d’Alcaldia i altres tràmits administratius adoptats des de l’última sessió.

En matèria econòmica es van aprovar  3 modificacions de crèdit:

  • 6/2022, de crèdit extraordinari: es tracta de destinar 370.000€ del romanent de tresoreria per a l’asfaltat de carrers. Està en marxa l’elaboració del projecte per dur a terme la reparació del paviment als carrers del municipi que estan en pitjor estat. Aprovada amb els 8 vots a favor d’ERC, els vots en contra dels regidors del PSC i la CUP i l’abstenció de JXCAT.
  • 7/ 2022, mitjançant suplement de crèdit: es destinaran 150.000€ més del romanent de tresoreria per a complementar una partida ja existent de 120.000€ destinada a la rehabilitació exterior de la masia de Cal Batlle. ERC va votar a favor, pel que es va aprovar per majoria absoluta. La CUP i el PSC van votar en contra i JXCAT es va abstenir.
  • 8/2022 de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica: s’extrauran 7.000€ de dues partides d’inversió per a afergir-los a una altra partida destinada a voreres. Entre altres, es completaran les voreres del C/Sant Francesc. Punt aprovat amb el vot favorable del grup d’ERC i l’abstenció de tots els grups a l’oposició.

Encara en pla econòmic es va tractar l’adjucicació d’un contracte de préstec a llarg termini pel finançament de part de les inversions d’aquest 2022. Concretament s’aprovarà de forma definitiva un préstec per valor de 120.000€ a deu anys amb interès del +0,36% a l’índex Euribor corresponent a cada moment. El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, els vots contraris de PSC i CUP i l’abstenció de JXCAT.

Durant la sessió es va aprovar un reconeixement extrajudicial de factures pendents d’aplicar de l’any 2021. Aquest punt fa referència al reconeixement de pagament de 2.100 euros en concepte de factures de l’any 2021 però que han sigut entregades a l’Ajuntament aquest 2022. Aquest reconeixement extrajudicial de crèdit permet imputar aquestes factures de 2021 al Pressupost General de 2022 de forma legal i transparent. ERC va votar a favor mentre que la resta de grups es van abstenir.

Pel que fa a ordenances fiscals es va aprovar la modificació de dues:

  • Modificació de l’OF 8,reguladora de la taxa per a l’expedició de documents administratius: es tracta d’una actualització de l’ordenança. S’eliminaran conceptes en desús, se n’afegirà un de nou referent a les bústies del Centre Cívic 1 d’Octubre i s’arrodoniran imports. ERC i PSC van votar-hi a favor i la CUP i JXCAT es van abstenir.
  • Modificació de l’OF 15, reguladora del servei de l’Escola Bressol: actualització de l’ordenança aprofitant que s’havia de modificar a causa de la futura gratuïtat de la quota mensual del curs de P2 a partir del curs vinent, ja que l’assumirà la Generalitat de Catalunya. En cas d’aprovació la nova ordenança simplifica conceptes i horaris, i adapta el text a la futura gratuïtat de la resta de cursos de l’etapa de 0 a 3 anys. En cap cas hi ha augment de preus. Tots els grups van votar favorablement excepte la CUP, que es va abstenir.

Altres punts inclosos en l’ordre del dia eren els següents:

  • Aprovació de la proposta de dies de Festa Local per l’any 2023: seran els dies 7 i 8 de setembre de 2023. El punt es va aprovar per unanimitat.
  • Aprovació del resultat de l’escrutini de la votació del procés de participació ciutadana “Pressupostos participatius 2022-2023”: aprovació de l’escrutini final, on les quatre propostes participants van rebre vots i entre totes no esgoten la partida pressupostària prevista, per tant es durant a terme totes quatre. Podeu veure el resultat de l’escrutini fent clic aquí. També es va aprovar per unanimitat

En l’apartat de mocions, se’n van presentar dues:

  • Moció de rebuig al projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern del Pirineu.  Aprovada amb els vots favorables de la CUP i JXCAT. El grup del PSC va votar-hi en contra i ERC es va abstenir.
  • Moció de suport als Jutges de Pau. Aprovada amb el vot favorable de tots els grups excepte el del PSC, que va votar en contra.