El passat dilluns 30 de novembre l’Ajuntament de Breda va celebrar una nova sessió plenària ordinària. El Ple es va iniciar amb la lectura d’un manifest institucional en honor a Núria Marés i un minut de silenci en record de la regidora, que ens va deixar el passat 24 d’octubre. Posteriorment es van produir els nomenaments de Rosa Fugarolas, amb les carteres de festes i igualtat; i Ferran Palau, amb les regidories de joventut, participació ciutadana, TIC, i govern obert i transparència. Substitueixen respectivament Núria Marés i Eva Andrés, qui va renunciar a la seva condició de regidora a l’anterior sessió per motius professionals. També es van tractar els canvis corresponents al cartipàs referents a les modificacions de carteres així com en els nomenaments de representants en òrgans col·legiats.

El punt més destacat del Ple va ser l’aprovació inicial de l’expedient del Pressupost General 2021. Els comptes generals de Breda per a l’any 2021 ascendiran a un total de 4.233.000€, un 3,5% més que l’any 2020. Es tracta d’uns comptes amb vocació d’augment de la despesa pública i inversions per a encarar els propers anys. En aquest sentit destaquen els 784.550€ que es destinaran a inversions com actuacions a l’edifici de Claustre, ordenació de la Zona Esportiva o en equipaments educatius, culturals i esportius. El punt es va aprovar amb el vot favorable d’ERC, els vots en contra de JCAT i CUP i l’abstenció del PSC. Pel que fa a l’àmbit pressupostari també es va aprovar el compte general de l’exercici 2019 amb el vot d’ERC i l’abstenció dels grups de l’oposició.

En l’àmbit laboral es van tractar l’aprovació inicial de la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any 2021, aprovat per unanimitat, i l’adhesió del consistori a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, que suposarà la renovació del conveni col·lectiu dels treballadors de l’Ajuntament de Breda. Aquest punt es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups excepte la CUP, que s’hi va abstenir.

Un altre punt destacat de l’ordre del dia va ser la modificació de crèdit 11/2020, mitjançant transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica. S’augmentaran les partides per a neteja, recollida selectiva de residus i abocadors; tractament de residus; el conveni amb l’Ajuntament de Riells i Viabrea que regula el manteniment del pas soterrat de l’estació de Riells i Viabrea-Breda; un armari de comandes per al comerç local; edificis públics i finalment a serveis socials per un valor total de 99.300€. Aquesta quantitat es retirarà de les partides d’amortització de préstec, de recursos propis del PUOSC 2020 i de la Fira de l’Olla. La corporació va aprovar el punt amb el vot del grup municipal d’ERC, el vot contrari de la CUP i les abstencions de JxCAT i PSC.

Altres punts de l’ordre del dia i tractats a la sessió van ser:

  • Aprovació definitiva de l’expedient de supressió del servei públic d’escola de l’Escola municipal de Música “Càntir”. Aprovat amb el vot del grup municipal d’ERC, el vot contrari de la CUP i les abstencions de JxCAT i PSC.
  • Aprovació de l’inici de l’expedient de contractació del servei de neteja de les instal·lacions municipals: nova licitació per a adjudicar un nou contracte per a la prestació d’aquest servei. Aprovat amb el vot del grup municipal d’ERC, el vot contrari de la CUP i les abstencions de JxCAT i PSC.
  • Aprovació de la delegació de la competència en matèria de menjador escolar de l’escola bressol municipal al Consell Comarcal pel curs 2021-22: finalment l’Ajuntament de Breda no ha aconseguit la delegació de la competència per a una gestió pròpia del menjador escolar per al curs vinent i per tant ha hagut d’aprovar que aquesta continuï delegada al Consell Comarcal de la Selva. El grup de la CUP va ser l’únic que va votar-hi en contra, mentre que la resta de grups van votar favorablement.
  • Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per a la gestió dels convenis entre l’Agència de Residus de Catalunya i els SIG d’Ecoembes i d’Ecovidrio: l’Ajuntament de Breda autoritza l’ens comarcal per tal que acordi aquests convenis en nom del consistori, ja que la competència en matèria de tractament de residus es troba delegada al Consell Comarcal. El punt es va aprovar amb el vot a favor d’ERC, mentre que la resta de grups es van abstenir.

Per altra banda la sessió va aprovar la constitució del Patrimoni Públic del Sòl i l’Habitatge amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció de la resta de grups; l’aprovació inicial de la modificació del Pla especial que aprova el catàleg de masies en sol no urbanitzable, amb vots a favor d’ERC i CUP i abstencions de JxCAT i PSC; i l’aprovació inicial del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Breda, que orientarà l’administració cap a polítiques d’igualtat entre homes i dones i a com comunicar de forma igualitària. Aquest darrer punt es va aprovar per unanimitat.

En l’apartat de mocions, se’n van presentar 3: moció relativa a les ocupacions delinqüencials d’habitatges, presentada pel grup municipal d’ERC i aprovada amb vot favorable de tots els grups excepte la CUP, que es va abstenir; moció de suport a la petició dels consells esportius de Catalunya per declarar l’activitat física “bé essencial”, presentada pel grup municipal d’ERC i moció en commemoració del dia internacional de les persones amb discapacitat, presentada pel grup municipal del PSC. Aquestes dues mocions van comptar amb el suport de tots els grups, pel que es van aprovar per unanimitat.