El passat dilluns 30 de gener Breda va celebrar el primer Ple Municipal Ordinari de l’any 2017. Un dels punts més destacats és a l’aprovació inicial del projecte tècnic per a la construcció d’un tanatori municipal. El punt es va aprovar amb els vots a favor dels grups d’Esquerra Republicana i Tots per Breda, l’abstenció de Convergència i Unió i el vot en contra del regidor de la CUP. La formació cupaire ha mantingut el seu vot desfavorable durant tots els punts de l’expedient ja que és contrària a la futura gestió del tanatori, a través d’una empresa concessionària. Aquest és un dels últims punts de l’expedient del tanatori, que es troba ja en la recta final abans de poder començar la seva construcció. Un cop passats els últims tràmits, que inclouen una exposició pública del projecte, les obres podran començar al llarg d’aquesta primavera. La previsió és que el tanatori pugui ser una realitat a finals d’aquest any.

Un altre dels temes destacats és l’aprovació definitiva del projecte desglossat de les obres de la primera fase del Projecte d’Urbanització UA16, corresponent al Sector Industrial Sud. A continuació es va aprovar la proposta d’adjudicació de les obres del desglossat d’aquesta primera fase. L’empresa guanyadora del concurs és Aglomerats Girona, que efectuarà les obres de connexió de la nau d’una empresa del polígon a la xarxa de clavegueram i pluvials del municipi. El contracte d’adjudicació és per un valor de 29.600€, mentre que la previsió és que les obres, que començaran en les properes setmanes, durin un mes i mig. Aquests dos punts es van aprovar amb el vot a favor del grup d’Esquerra Republicana i les abstencions de Convergència i Unió, Tots per Breda i la CUP.

En aquest Ple també es va aprovar la pròrroga de la concessió del servei d’escorxador. El contracte es prorrogarà 25 anys més, fins a arribar a un total de 50, tal i com estipulava el contracte inicial. Aquest servei està sota concessió de diverses empreses de Breda sota una societat. El punt es va aprovar amb el vot de 5 dels 6 regidors d’Esquerra Republicana i el grup de Convergència i Unió i les abstencions de Tots per Breda i la CUP, així com d’un regidor de l’equip de govern que va abstenir-se per interessos particulars familiars. Per altra banda, també es va aprovar inicialment la modificació de la ordenança reguladora de la tinença d’animals i de l’Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública. Aquesta modificació comporta una bonificació del 50% de l’import de les multes si es paga abans de l’inici del procés sancionador, seguint els mateixos criteris que les sancions de circulació. El punt es va aprovar per unanimitat.