El passat dilluns 31 de gener va tenir lloc un nou Ple Municipal Ordinari. A continuació podeu consultar un resum de la sessió i el resultat de les votacions. Com sempre, podeu veure la sessió completa en vídeo al canal de YouTube de l’Ajuntament de Breda.

El Ple va començar, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local i les resolucions d’Alcaldia adoptats des de l’última sessió.

En el cas de les resolucions d’Alcaldia, el Ple va tractar la ratificació de dues. La primera tracta sobre ratificar el decret 1022/2021, pel que s’aprova el nou conveni d’adhesió al Consorci de les Vies Verdes. El nou conveni contempla que, amb la creació de la Via Ciclista, Breda té una via verda i és responsable del seu manteniment. La segona tracta sobre ratificar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona regulador de les condicions de la instal·lació de sistemes de generació fotovoltaica per autoconsum, cofinançat pel programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de recuperació, transformació i resiliència gestionat per l’IDAE. Mitjançant aquest conveni amb l’ens provincial Breda, juntament amb 16 municipis gironins de menys de 5.000 habitants, presentaran un projecte per obtenir finançament per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a edificis públics. Tots dos decrets es van aprovar per unanimitat.

Per altra banda, també es va donar compte dels informes de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte General del 2019 i de declaració del resultat de la consulta popular no referendària de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries, que declara els resultats de la consulta efectuada els passats 21 i 22 de novembre de 2021.

Un dels punts destacats de l’ordre del dia era l’aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge, el document que planifica les polítiques d’habitatge que es duran a terme a Breda durant el període 2022-2027. Entre altres actuacions aquest pla preveu la creació d’un servei d’habitatge municipal dinamitzat a través de la figura d’un tècnic d’habitatge, l’adquisició de vivendes de titularitat municipal per destinar a habitatge emergencial o la dinamització del solar titularitat d’Incasòl al carrer Gispert de Jàfer. El punt es va aprovar amb el vot favorable dels grups d’ERC, la CUP i el PSC i l’abstenció de JxCAT.

Un altre dels punts més destacats de l’ordre del dia és l’aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores del procés de Pressupostos Participatius. S’han inclòs dos nous punts: la possibilitat de vot telemàtic a través de l’aplicació “Eagora” i donar opció a presentar propostes a persones no empadronades a Breda però que tenen alguna mena de vinculació amb la Vila. Punt aprovat per unanimitat.

Altres punts inclosos en l’ordre del dia són:

  • Inici d’un nou expedient per la resolució del contracte de les obres del desglossat de la fase 2 del projecte d’urbanització del Sector Industrial Sud, prèvia declaració de caducitat de l’expedient iniciat per acord plenari de data 1 de febrer de 2021: renovació dels tràmits administratius per resoldre el contracte amb l’empresa encarregada de les obres d’urbanització del Sector Industrial Sud, ja que aquesta no va finalitzar completament les obres. El punt es va aprovar per la majoria absoluta dels vots del grup d’Esquerra Republicana. La resta de grups a l’oposició es van abstenir.
  • Aprovació del nou Conveni de delegació de les competències de gestió de residus municipals entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva: Els grups d’ERC i JxCAT van votar a favor, el PSC va votar en contra i la CUP es va abstenir.
  • Aprovació del Conveni de delegació de les competències de la potestat inspectora en matèria de gestió de residus municipals i neteja viària entre l’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva: Aprovat amb el vot favorable d’ERC i JxCAT i les abstencions de la CUP i el PSC.

A l’apartat de mocions, se’n presenten dues:

  • Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017.
  • Moció en defensa del cànon de residus de Catalunya.

Totes dues es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups excepte el PSC, que va votar en contra en les dues mocions.