El passat dilluns es va celebrar una sessió plenària ordinària a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Breda. Abans de començar amb els punts de l’ordre del dia es va retre homenatge a Jaume Anglada, regidor de Tots per Breda a la corporació municipal que ens va deixar el passat 22 de setembre. El seu company de partit, Joan Antoni Frías, va ser l’encarregat de recordar la seva figura i la seva tasca a l’Ajuntament, tant formant part de l’equip de govern en anteriors legislatures com de l’oposició en l’actual. Posteriorment, tots els presents van guardar un minut de silenci en la seva memòria.

Plenament en l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat el canvi de nom del grup municipal del Convergència i Unió, que passa a ser el grup municipal del PDECAT.

 En un altre ordre de coses el ple va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 9/2017, segons el qual s’efectua un suplement de crèdit de 5.976,57€ del fons de contingència per a la retirada del pal elèctric del carrer Prat i 1687,95€ de la partida de participació ciutadana per a la compra de material per a l’equip de jardineria de la brigada municipal. El punt es va aprovar amb els vots a favor del grup d’Esquerra Republicana i les abstencions dels grups del PDECAT, Tots per Breda i la CUP.

També es va aprovar l’aplicació del sistema de fraccionament gratuït unificat, permetrà unir tots els tributs municipals en un i fraccionar l’import anual en 12 quotes mensuals sense interessos. Per a dur a terme la mesura primer es va aprovar provisionalment la modificació puntual de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal, segons la qual s’eliminen els interessos de demora en cas d’ajornament o fraccionament dels impostos municipals. En el segon punt va es va aprovar provisionalment la creació i establiment de l’ordenança fiscal reguladora de la gestió del cobrament mitjançant aquest sistema de fraccionament gratuït unificat. Tots dos punts es van aprovar per unanimitat.

Per altra banda, també es va aprovar provisionalment l’expedient de la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 1, que regula l’impost sobre béns immobles. Segons aquesta modificació, de cara a l’any 2018 s’aplicarà una baixada d’aquest impost a les finques rústiques, a les quals s’aplicaria el 0,86% del valor de la finca en comptes del 0,90% com fins ara. El punt es va aprovar amb el vot a favor del grup d’Esquerra republicana i les abstencions del PDECAT, Tots per Breda i la CUP.

El ple va suposar l’aprovació provisional de dos punts sobre canvi de competències sancionadores en dues ordenances municipals. La primera és una aprovació provisional de l’ordenança de protecció, control i tinença d’animals al terme municipal de Breda, que passarà a regular-se segons el Decret Legislatiu 2/2008, i per tant la competència sancionadora passa al director territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat, tal i com marca aquest decret. Per altra banda,  per a alguns aspectes de l’ordenança no contemplats a aquest decret la competència sancionadora continuarà a mans de l’alcalde. L’altre punt afecta a les sancions de trànsit, i és l’aprovació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de l’exercici de competències sancionadores. Tots dos punts es van aprovar amb els vots a favor dels grups d’Esquerra Republicana, PDECAT i Tots per Breda i l’abstenció del grup de la CUP.

Continuant amb ordenances municipals, també es va produir l’aprovació provisional d’una modificació de l’ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública, segons la qual es podrien substituir sancions econòmiques per serveis a la comunitat. A més, aquesta ordenança també es modificarà per a adaptar-la a la pròxima aplicació del sistema de recollida d’escombraries porta a porta. El punt es va aprovar amb els vots a favor dels grups d’Esquerra Republicana i el PDECAT i les abstencions dels grups de Tots per Breda i la CUP.

En un altre ordre de coses, també es va produir l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Riells i Viabrea, en concepte del manteniment del pas soterrat de servei a l’estació de ferrocarril de Riells i Viabrea-Breda. Segons aquest conveni, l’Ajuntament de Breda es farà càrrec del 30% del cost de manteniment del pas soterrat. La mesurà s’aplicarà amb efecte retroactiu des del gener de l’any 2015, fet pel qual l’Ajuntament de Breda haurà d’abonar una quantitat de 5.023€. El punt es va aprovar amb els vots a favor dels grups d’Esquerra Republicana i Tots per Breda i les abstencions dels grups del PDECAT i la CUP.

Pel que fa a l’apartat de mocions, a l’ordre del dia hi havia quatre, que es van aprovar per unanimitat: d’adhesió de l’Ajuntament de Breda a la ‘Xarxa de memòria i de prevenció del feixisme. Mai més’; de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències; de suport a la celebració del referèndum d’autodeterminació i de condemna de la violència i la repressió efectuades per part de l’Estat Espanyol el diumenge 1 d’octubre a Catalunya.

A més, va entrar a l’ordre del dia del Ple per procediment d’urgència una proposta de resolució d’aixecar la suspensió de la independència de Catalunya presentada per tots els grups municipals i la Plataforma Unitària per la República Catalana de Breda. A la proposta es demana solemnement al President de la Generalitat de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya  que deixin sense efecte la suspensió de la declaració d’independència de Catalunya, proposta que també es va aprovarper unanimitat.