Aquest dilluns Breda va celebrar un nou Ple Municipal Ordinari. Un dels punts més destacats de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Breda, un document sorgit a partir de les claus que la ciutadania va donar a través dels tallers participatius sobre el creixement futur del municipi celebrats la tardor passada. El punt es va aprovar amb el vot favorable del grup d’Esquerra Republicana i el vot en contra de la resta de grups, que van mostrar la seva disconformitat amb la gestió del procés des de l’equip de govern. A la sessió també es va aprovar el pla pressupostari 2020-2022, una previsió dels comptes municipals en els propers exercicis. Segons les previsions de l’equip de govern, els comptes de l’Ajuntament en els propers tres anys mantindran saldos positius, amb uns ingressos lleugerament superiors a les despeses. En aquest pla no s’han tingut en compte possibles operacions de crèdit futures. El punt es va aprovar amb el vot a favor d’Esquerra Republicana i l’abstenció de la resta de grups.

A la sessió es van aprovar dues modificacions de crèdit. La primera, 3/2019, de crèdit extraordinari, destinarà 229.544,64€ del romanent de tresoreria per a complir les sentències de dos contenciosos administratius que obliguen l’Ajuntament a fer efectives dues indemnitzacions i els seus corresponents interessos de demora. Referent a aquesta qüestió també es va aprovar en un altre punt acordar el reconeixement de l’obligació de l’execució de la dispositiva de la sentència del recurs contenciós administratiu de Can Patranga. La segona, 4/2019, de transferència de crèdit, es tracta de transferir 40.000€ de diferents partides del pressupost municipal a partides del capítols I i II de despeses, per dotar suficientment les partides a increments retributius dels empleats públics per aquest 2019, infraestructures de pavimentació de carrers i subvencions a entitats culturals. Tots tres punts es van aprovar amb el vot a favor d’Esquerra Republicana i l’abstenció de la resta de grups.

A la sessió també es van aprovar inicialment les bases reguladores dels pressupostos participatius. Unes bases que serviran de model per als processos de pressupostos participatius dels propers anys seguint uns criteris unificats i un model continuat any rere any. El punt es va aprovar gràcies al vot a favor d’Esquerra Republicana. El PDeCAT i Tots per Breda es van abstenir i la CUP va votar en contra, reafirmant el missatge que han transmès durant la legislatura, assegurant que no comparteixen la forma de l’equip de govern de dur a terme els processos de participació ciutadana. La formació cupaire considera insuficient el poder de decisió que es dona a la ciutadania i qualifica el procés de pressupostos participatius de “partida participativa”.

Pel que fa a ordenances municipals, es va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública. Concretament es sotmet a aprovació la modificació de l’art.15, que regula el consum de begudes i drogues a la via pública. Amb aquesta modificació no serà necessària una queixa veïnal per a interposar una sanció, tal com fins ara. El punt es va aprovar amb el vot a favor d’Esquerra Republicana, l’abstenció dels grups del PDeCAT i Tots per Breda i el vot en contra de la CUP, que va destacar l’ambigüitat del redactat com a fet que va propiciar el seu vot desfavorable.

La sessió també va aprovar la contractació de l’arrendament de la Sala Gran del Cercle Bredenc pel període 2019-2023. Aquest contracte determina les condicions de l’arrendament durant els propers cinc anys. Fins el 2023 l’Ajuntament podrà disposar de 26 dies d’actes cada any a canvi de 10.000€ més IVA anualment. El punt es va aprovar amb el vot a favor d’Esquerra Republicana, l’abstenció del PDeCAT i el vot contrari de Tots per Breda i la CUP.

En l’apartat de mocions es va aprovar per unanimitat una presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana, per a exigir millores als parcs de bombers de Sant Celoni i d’Hostalric-Sant Feliu de Buixalleu per a garantir-ne el seu funcionament.

Un cop acabada la sessió ordinària es va celebrar una d’extraordinària, consistent en el sorteig dels membres de les meses electorals a les eleccions a Corts Generals del proper 28 d’abril. Podeu consultar totes dues sessions a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Breda.