Aquest dilluns es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Breda una sessió plenària ordinària. Un dels temes destacats d’ahir va ser el referent a l’UA16, referent al Sector Industrial Sud. En diversos punts de l’ordre del dia es van tractar diferents aspectes per a desenvolupar la segona fase del projecte d’urbanització d’aquesta zona industrial del municipi. En concret, es va aprovar la constitució de servitud d’aqüeducte per a instal·lar la connexió a la xarxa d’aigües pluvials i residuals; la constitució de servitud de pas de línia elèctrica, l’aprovació inicial del desglossat d’aquesta segona fase i l’aprovació dels convenis necessaris per executar les obres. Gràcies a aquests acords es podrà desenvolupar la segona fase del desglossat del projecte d’urbanització UA16, que afecta als accessos a la zona i a la instal·lació definitiva de xarxes d’electricitat i aigua, millorant la que hi ha actualment. Els quatre punts en els que s’havia dividit el projecte es van aprovar amb el vot a favor del grup d’Esquerra Republicana i les abstencions dels grups de Convergència i Unió, Tots per Breda i la CUP.

En un altre ordre de coses es va aprovar inicialment l’expedient 3/2017, que preveu una transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica. Gràcies a aquesta modificació de partides pressupostàries es finançaran actuacions com la instal·lació de recs o l’adquisició d’un segon cotxe per a la Guàrdia Municipal. El punt es va aprovar amb el vot a favor del grup d’Esquerra Republicana i l’abstenció dels grups de Convergència i Unió, Tots per Breda i la CUP. Per altra banda, el Ple va aprovar amb vot favorable d’Esquerra Republicana i l’abstenció de tots els partits de l’oposició l’adjudicació del contracte de Subministrament de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica i servei integrat de l’enllumenat públic. La concessió de la gestió de l’enllumenat públic del municipi tindrà una durada de 14 anys. Durant aquest any es durà a terme la substitució dels més de 750 punts de llum del municipi en el marc del programa BeEnerGI de la Diputació de Girona.

El Ple de la Corporació Municipal va aprovar modificacions a dues ordenances fiscals. Una d’elles és l’ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública. Gràcies a aquesta modificació s’inclourà al règim sancionador el consum d’alcohol a la via pública, que es podrà sancionar amb multes d’entre 90 i 180€. El punt es va aprovar amb el vot favorable dels grups d’Esquerra Republicana, Convergència i Unió i Tots per Breda i l’abstenció de la CUP. L’altra modificació afecta l’ordenança fiscal que regula la taxa de prestació de serveis en la piscina municipal. Aquest estiu la piscina municipal obrirà entre el 3 de juny i l’11 de setembre, ampliant en pràcticament un mes el període habitual. Per aquest motiu es crearà un nou abonament, de temporada completa, que incrementarà el preu de forma proporcional a l’increment de dies d’obertura respecte a anys anteriors. La resta de tarifes es mantindran com les de l’any 2016. El punt es va aprovar per unanimitat.

Altres punts de l’ordre del dia aprovats són l’aprovació del Pla Pressupostari a mitjà termini, en el període 2017-2020. El grup d’Esquerra Republicana va votar a favor mentre que la oposició es va abstenir. També es van aprovar inicialment les bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi per l’any 2017. Es seguirà el sistema que es va implantar l’any anterior, segons el qual les subvencions es resoldran a través d’un concurs de concurrència competitiva, que a través d’un complet barem de puntuacions determina en última instància els adjudicataris d’aquestes subvencions i les quantitats que es perceben en cada cas. Punt aprovat amb el vot a favor del grup d’Esquerra Republicana i l’abstenció dels grups de Convergència i Unió, Tots per Breda i la CUP. Per altra banda, es va arribar a la unanimitat per a ratificar l’acord de la Junta de Govern Local del 13 de febrer pel que s’aprova inicialment del projecte executiu de la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a l’Escola Montseny i a l’escola bressol ‘El Petit Montseny’; l’elecció d’una nova jutgessa de pau substituta i l’adhesió a la xarxa local SITMUN-Girona.

Pel que fa a l’apartat de mocions, els diferents grups van presentar conjuntament i aprovar per unanimitat una moció arran de la sentència en cassació 2650/2016 del Tribunal Suprem. Aquesta sentència determina la nul·litat de ple dret de l’actual Ple Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural del Montseny aprovada el 2008, afectant més 1.700 hectàrees que perden aquesta protecció especial. La moció defensa la preservació del Parc Natural del Montseny, fomentant l’aprovació, abans d’un any, del nou decret de Declaració del Parc Natural del Montseny, demanant l’inici dels treballs per a l’aprovació d’un nou Pla Especial de Protecció del Montseny i mostrant el compromís de l’Ajuntament en relació amb la protecció del Parc Natural del Montseny, els seus valors naturals i el seu patrimoni cultural i paisatgístic. Per altra banda, i també en relació al Parc Natural del Montseny, el grup de la CUP va presentar una moció per la desmilitarització i renaturalització del parc en suport a la campanya ‘Recuperem el cim!’, aprovada per unanimitat. El grup de Convergència i Unió va presentar mocions d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum i de rebuig a la sentència del TSJC que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N sota l’eslògan ‘La Justícia no és política’. Totes dues mocions es van aprovar per unanimitat.