L’Ajuntament de Breda ha començat el procés de redacció d’un Pla Local d’Habitatge, un document que marcarà les línies mestres de les polítiques d’habitatge en els propers anys. En aquest Pla es recolliran les necessitats actuals en matèria d’habitatge al municipi i els mecanismes indicats per resoldre-les.

Després dels tallers de participació celebrats amb experts en àmbits tècnics i assistèncials, el passat 16 de setembre, i una primera sessió oberta a tota la ciudanaia una setmana més tard, es celebrarà una nova sessió. El Centre Cívic 1 d’Octubre acollirà el proper dijous 14 d’octubre a les 19h una segona sessió oberta a la ciutadania per a que tothom pugui expressar les seves inquietuds i propostes per a millorar les polítiques d’habitatge del municipi.

El futur Pla Local d’Habitatge incidirà en qüestions com les necessitats actuals, tant d’oferta com de tipus d’habitatges, lloguers, habitatges de protecció social i altres aspectes. Les opinions que expressi la ciutadania en aquests tallers es tindran en compte per a la seva inclusió en la redacció final del document.