En els últims dies s’ha dut a terme la instal·lació d’indicadors per tot el municipi per a trobar amb facilitat els quatre polígons industrials de Breda. La nova senyalització s’ha creat en base un codi de colors, de forma que cada zona industrial va associada a un color diferent. Es tracta d’un reforç visual que permet identificar de la forma més ràpida possible el destí i arribar de forma directa. Aquesta senyalització s’ha completat amb una de sortida. Un cop arribat a la zona industrial, també s’han instal·lat indicadors cap a la sortida més senzilla, tant en direcció Arbúcies com en direcció Sant Celoni.

Aquesta mesura respon a la necessitat de tenir identificats i situats els polígons industrials de la Vila. Dotant a les persones que hi ha d’anar per primera vegada o de forma puntual una forma ràpida d’arribar-hi es millora l’accessibilitat a les empreses ubicades a aquestes zones, millorant la seva visibilitat cara als visitants.