L’Ajuntament de Breda està coordinant accions per a ajudar totes aquelles persones que visquin soles i es trobin en situació de vulnerabilitat arran del confinament de la població provocat pel coronavirus Covid-19. Les persones que visquin soles i que no tinguin forma de cobrir necessitats bàsiques com comprar aliments o altres tasques quotidianes podran acollir-se a aquest servei, que es durà a terme a través d’una xarxa de voluntaris.

Totes aquelles persones que no puguin dur a terme aquestes accions durant el confinament i es vulguin acollir al servei d’assistència de voluntaris  han de contactar a través del telèfon 972 870 012 de 9 a 14 hores o del correu electrònic alcaldia@breda.cat. Caldrà aportar:

  • Nom complet
  • Adreça
  • Número de telèfon

Des de l’Ajuntament es valorarà el cas i es gestionarà la demanda amb la màxima celeritat possible. És important que aquells qui s’acullin al servei especifiquin amb claredat el que necessiten i tinguin a punt l’encàrrec quan vinguin a satisfer-lo per a dur-la a terme el més ràpid possible i que els voluntaris estiguin fora de casa seva el mínim temps possible.