Breda celebrarà el proper dilluns 21 a les 20.30 hores el una sessió ordinària de Ple Municipal, que tindrà lloc a la Sala de Plens del Consistori. Entre els diferents temes que es tractaran destaquen la ratificació de l’acord de Junta de Govern Local pel que s’aprova un acord de compromís de despesa pel nou enllumenat públic que s’instal·larà en un futur proper al municipi, les aprovacions provisionals de les modificacions de les ordenances fiscals número 17 i 18, reguladores de les modificacions de les taxes de prestacions de serveis a la piscina municipal i a cementiris i serveis fúnebres locals respectivament, i l’acord per a l’inici de l’expedient de municipalització dels serveis de tanatori i la constitució d’una Comissió d’estudi per endegar el projecte.

Per a conèixer la resta de punts de l’ordre del dia podeu consultar la imatge adjunta: