La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Breda una subvenció per a la redacció del Pla Director de Participació Ciutadana de Breda amb la quantitat de 1.413,39€. El consistori bredenc ha rebut aquesta ajuda en el marc de la convocatòria de l’ens provincial per a l’atorgament de subvencions destinades als ajuntaments per a polítiques de participació ciutadana.

El text definitiu del Pla Director de Participació Ciutadana és el resultat d’un procés de 9 mesos de treball amb la consultoria externa ‘Neòpolis’, des de la aprovació de la seva elaboració per Junta de Govern local el febrer de 2015, i fins l’entrega del Pla el passat novembre.. Es va utilitzar una metodologia que afavoreixi el diàleg, el debat i la reflexió, implicant diferents actors polítics, tècnics i socials del municipi. A través de tallers participatius i debats dirigits a aquests actors es va conèixer l’estat de les relacions en àmbits clau com l’organització municipal, els sistemes i canals de comunicació institucionals, el teixit associatiu i els espais i mecanismes de participació i van sorgir una sèrie de propostes de millora. Conclusions que es van tenir en compte en l’elaboració del Pla.

El Pla Director de Participació Ciutadana serà la eina de base per a que el consistori pugui implicar a la als habitants del poble en la presa de decisions públiques. La intenció és que en un futur els habitants puguin dir la seva en aspectes tan importants com un Pressupost Municipals, un POUM, o diferents consultes populars, entre d’altres. D’aquesta manera es busca fer de l’Ajuntament de Breda una administració menys burocràtica i més oberta als habitants del municipi, fomentant la cohesió social i la transparència.