A partir de les 8h del dilluns 20 de març l’accés al trànsit rodat a la plaça del Convent quedarà tallat fins a nou avís. Aquesta afectació ve donada per l’inici dels treballs del projecte de conservació i manteniment de paviments asfàltics i millora de l’accessibilitat a diversos carrers del municipi, així com les obres de la segona fase de rehabilitació del Monestir de Sant Salvador, que ja porten setmanes en marxa.

Més enllà de la renovació de l’asfalt de la plaça, aquest tall de trànsit permetrà agilitzar el desenvolupament de les dues actuacions que es duran a terme en el mateix punt, augment tant l’eficiència logística i de seguretat de les operacions a realitzar, ja que serà més fàcil gràcies al fet que no hi hagi vehicles en tot l’espai.

La plaça del Convent és un dels 17 punts d’actuació contemplats en el projecte de conservació i manteniment de paviments asfàltics i millora de l’accessibilitat. Pel que fa al paviment, es realitzarà un fresat del paviment de tota la via per aplicar-hi posteriorment una nova capa d’asfalt de 6 centímetres de gruix. Per altra banda, en l’encreuament amb el carrer Capellans es millorarà l’accessibilitat del punt amb l’ampliació de la vorera i la formació d’un pas de vianants elevat per tal de garantir un itinerari accessible al llarg del vial. També s’ampliarà la vorera posterior a l’Església i es reordenaran les places d’aparcament per garantir el pas de vianants en el recinte del Monestir.

Pel que fa a les obres de la segona fase de rehabilitació del Monestir de Sant Salvador, s’està actuant a les ales est i sud de l’antic claustre, així com una part de l’ala oest. S’està buidant i sanejant l’interior dels espais. Les façanes exteriors es troben en procés d’arrebossat i revestiments. També s’està actuant en la consolidació estructural dels edificis i en la construcció d’una coberta que impermeabilitzarà tot el conjunt. Un cop acabats els treballs permetran que les edificacions presentin un bon estat exterior, acabant amb la contínua degradació que patien, tant per fora com per dins. Aquesta actuació és una passa més en l’objectiu de rehabilitar, conservar i mantenir el llegat històric i patrimonial de tot el conjunt del Monestir de Sant Salvador, tasca que porta fent-se a Breda en els darrers anys.