El proper dissabte 17 a les 10 hores el Centre Cívic 1 d’octubre acollirà un taller de compostatge casolà. Durant la sessió membres de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de La Selva donaran les claus per a aprendre transformar els residus orgànics en compost. La sessió està oberta a tothom, tant persones que encara no fan compost i estan interessats com aquells que ja en fan. A més d’una sessió formativa, la trobada servirà per a realitzar diversos tràmits relacionats amb el compostatge casolà.  Alguns d’aquests tràmits són la obtenció d’un compostador o donar-se d’alta a la xarxa comarcal de compostaires.

El foment del compostatge casolà és una altra de les mesures per a reduir la quantitat de residus que llancem a les escombraries i incentivar el reciclatge, complementària al servei de recollida porta a porta que es va iniciar a Breda el passat 26 de novembre. En aquest sentit tots aquells que facin compost orgànic a les seves llars poden gaudir d’una bonificació del 12% a la taxa d’escombraries.

El compostatge casolà és un procés natural de transformació de les restes orgàniques en compost, un adob natural molt semblant a la terra vegetal que millora l’estructura del sòl. Amb la instal·lació d’un compostador una família mitjana de Catalunya deixa de produir uns 1.200 kg de residus orgànics cada any, reduint així els residus destinats a l’abocador i disminuint l’ús de fertilitzants químics.