L’Ajuntament de Breda ha posat en marxa una campanya per afavorir el compostatge casolà dels residus orgànics. Una de les mesures més rellevants serà el taller de formació que tindrà lloc aquest divendres 24 al Centre Cívic, a partir de les 19 hores, que organitza el consistori juntament amb el Consell Comarcal de La Selva i l’Agència Catalana de Residus. Amb l’assistència a aquest taller els assistents rebran la formació necessària a més del seu propi compostador. Per a obtenir-lo s’haurà d’abonar una fiança retornable en un termini de 2 anys. La quantitat és de 20€ per a un compostador de 400 litres o 40€ per a un de 700 litres.

En el marc d’aquesta campanya, els vilatans que gestionin els seus propis residus orgànics mitjançant el compostatge gaudiran d’un 10% de bonificació a la taxa d’escombraries. Aquesta bonificació es contempla a l’ordenança fiscal corresponent, la modificació de la qual es va aprovar al ple municipal ordinari del passat 28 de novembre.

El compostatge casolà és un procés natural de transformació de les restes orgàniques en compost, un adob natural molt semblant a la terra vegetal que millora l’estructura del sòl. Amb la instal·lació d’un compostador una família mitjana de Catalunya deixa de produir uns 1200 kg de residus orgànics cada any, reduint així els residus destinats a l’abocador i disminuint l’ús de fertilitzants químics.