En el marc del procés de pressupostos participatius d’aquest 2017 el proper dimecres 12 de juliol a les 20 hores tindrà lloc a l’Espai Jove un taller participatiu. Les propostes que s’han presentat i que han tingut una valoració favorable del personal de l’Ajuntament que ha estudiat la viabilitat tècnica i econòmica de les mateixes es mostraran al públic assistent, que podrà valorar-les i fer aportacions pròpies que puguin enriquir la proposta. Tantmateix, els que les han presentat podran defensar-les en el mateix acte.

Un cop realitzat aquest taller participatiu es posarà en marxa la fase de votacions. Entre el 13 i el 28 de juliol tots els vilatans empadronats a Breda amb anterioritat a l’1 de maig de 2017 i amb 16 anys fets al llarg de l’any en curs, podran exercir el seu dret a vot. Hauran de triar entre les propostes que ja hauran valorat al taller participatiu del proper dimecres 12. Les votacions es podran realitzar a l’OAC els dies laborables de 9 a 14 hores i al Centre Cultural ‘Els Forns’ durant cap de setmana de 9.30 a 13.30 i de 16 a 19 els dissabtes i de 9.30 a 13.30 els diumenges. Cada vilatà que decideixi exercir el seu dret a vot pot triar tres de les propostes recollides, cadascuna de les quals anirà acompanyada del seu cost econòmic aproximat. El procés acabarà el 29 de juliol amb l’escrutini, lectura i proclamació dels resultats, que es farà de forma pública a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Guanyarà la proposta que més vots hagi obtingut. En el cas que la primera proposta no exhaurís la totalitat de la partida pressupostària prevista 10.000€ es duria a terme de manera complementària aquella opció l’import del qual sumat a la primera no excedís aquesta quantitat.

Amb aquest procés participatiu, que destinarà 10.000€ del pressupost municipal d’enguany a una acció proposada i triada per la ciutadania, l’Ajuntament de Breda pretén assolir diversos objectius a nivell de poble, tals com promoure la participació de la ciutadania bredenca en la vida quotidiana col·lectiva; aconseguir una major identificació dels veïns amb la vila i augmentar la seva implicació; conèixer les necessitats dels veïns; promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia com empoderament, inclusió, igualtat, horitzontalitat, transparència i finalment planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.

Properament es podrà disposar de tota la informació sobre les propostes al web municipal.