L’Ajuntament de Breda ha començat el procés de redacció d’un Pla Local d’Habitatge, un document que marcarà les línies mestres de les polítiques d’habitatge en els propers anys. En aquest Pla es recolliran les necessitats actuals en matèria d’habitatge al municipi i els mecanismes indicats per resoldre-les.

En aquest sentit el proper dijous 16 de setembre a les 19h la Sala Polivalent del Centre Cívic 1 d’Octubre acollirà una taller participatiu amb experts en àmbits tècnics i assistencials. Una setmana més tard, dijous 23 a les 19h, el mateix espai acollirà un nou taller obert a tota la població, per a que tothom pugui expressar les seves inquietuds i propostes per a millorar les polítiques d’habitatge del municipi.

El futur Pla Local d’Habitatge incidirà en qüestions com les necessitats actuals, tant d’oferta com de tipus d’habitatges, lloguers, habitatges de protecció social i altres aspectes. Les opinions que expressi la ciutadania en aquests tallers es tindran en compte per a la seva inclusió en la redacció final del document.