Després de 3 anys de trajectòria l’Espai Jove inicia un procés de participació per adaptar aquest espai a les necessitats juvenils actuals. Es tracta d’un procés obert a tota la ciutadania i que s’anirà desenvolupant al llarg de tot el curs amb diverses accions per a donar a conèixer les activitats i serveis que es duen a terme i acostar l’Espai Jove als vilatans del municipi. En aquesta línia s’ha preparat un qüestionari per a copsar l’opinió dels veïns i veïnes de Breda en relació a aquest equipament. El qüestionari és obert a tothom, sigui usuari de l’Espai Jove o no. El trobareu al següent enllaç: QÜESTIONARI ESPAI JOVE

L’Espai Jove és un equipament municipal on s’organitzen activitats diverses (tallers, tardes joves, xerrades, etc.) dirigides a joves de Breda d’entre 12 i 30 anys. Aquest espai obra les tardes dels dimecres i divendres i funciona com a punt de trobada juvenil i, al mateix temps, com a punt d’informació, orientació i assessorament sobre diversos temes com la formació, l’oci,el lleure, el món laboral, la salut, associacionisme, ajudes, entre d’altres.

A partir d’aquest procés des de l’Espai Jove es tindran en compte les opinions de la ciutadania per a desenvolupar noves idees per a evolucionar en els seus objectius envers la joventut del municipi.