El passat divendres l’Alcalde de Breda, Dídac Manresa, va coincidir amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull. La trobada va tenir lloc en una reunió d’alcaldes de la comarca de La Selva a la seu del Consell Comarcal a Santa Coloma de Farners. Rull va tractar amb els batlles selvatans sobre diverses polítiques de mobilitat de la zona. Referent a Breda el tema més destacat va ser l’estat del carril bici a l’Estació. Des del Departament es va reiterar que es mantenen els terminis establerts. Durant aquest 2016 s’acabarà el projecte constructiu i durant l’any vinent es durà a terme la construcció.

Per altra banda també es va tractar la no inclusió de l’ampliació de la depuradora al Pla Quinquennal de Conques Fluvials de Catalunya 2016-2021. Prevista en l’anterior Pla, aquesta actuació suposa una inversió d’un milió d’euros. Des del Departament es contempla que l’actuació s’abordarà en el proper Pla, que definirà les actuacions del període 2022-2027.