El passat dimecres 2 de març va tenir lloc al Centre Cívic una Trobada Jove organitzada per la regidoria de Joventut i l’Oficina Jove de la Selva. La cita va donar un altaveu al jovent del poble on exposar les seves opinions, inquietuds i demandes sobre els equipaments i serveis del municipi. Amb una participació destacable l’acte va fer una complerta radiografia de Breda, exposant els actius i les mancances de la Vila i com aquestes influeixen en la vida dels joves del municipi. De la reunió van sortir demandes i situacions concretes que es tindran en compte en la redacció del Pla Local de Joventut 2016-2019, que marcarà les línies mestres de les polítiques i estratègies a seguir en aquest àmbit durant els propers quatre anys.