Aquesta setmana s’ha incorporat un grup de quatre treballadors del programa “Treball i Formació” del Consell Comarcal de la Selva amb col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya, que té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur majors de 45 anys que no percebin cap prestació per desocupació o beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI). El grup, format per un oficial i tres paletes estarà treballant al municipi fins el 12 de juliol, realitzant tasques de substitució de panots i alguns trams de vorada als carrers del municipi. Prèviament a treballar als carrers de Breda, el grup ha realitzat 120 hores de formació en l’àmbit de construcció i pintura, així com utilització de maquinària.

La primera actuació està dedicada a la renovació de les voreres del carrer Sant Francesc. Es farà una renovació integral de la vorera, substituint l’actual base de sorra per una nova de ciment, a sobre del qual es posaran els nous panots. Per altra banda s’eliminaran els jardinets que el carrer té instal·lats a les voreres, i només es conservaran aquells que els veïns hagin demanat la seva conservació, fet pel qual el carrer canviarà la seva aparença. Si les tasques acaben abans del 12 de juliol el grup d’operaris farà treballs a altres punts del municipi.