L’Ajuntament de Breda presenta una campanya de conscienciació sobre el manteniment d’actituds cíviques i respecte als veïns i al mobiliari urbá. La campanya es posa en marxa a l’inici de l’època estival, quan es passa més temps a la via pública, malgrat que aquest comportament cívic s’ha de mantenir durant tot l’any.

S’ha elaborat un fulletó explicatiu en el que es recorden algunes de les actituds adequades per a un comportament cívic i una convivència respectuosa entre tots els vilatans i les vilatanes de Breda. El contingut de la campanya està inclòs a l’ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública. L’inclompliment de les disposicions d’aquesta normativa comportarà les sancions econòmiques corresponents amb la infracció comesa.

Podeu consultar el fulletó explicatiu al següent enllaç: CAMPANYA “VIU L’ESTIU AMB CIVISME!”

Podeu consultar el text de l’ordenança al següent enllaç: ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA, PROTECCIÓ DEL MEDI I ÚS DE LA VIA PÚBLICA