L’Ajuntament de Breda organitza el proper dimecres 28 de juny a partir de les 5 de la tarda al Centre Cívic una xerrada informativa i de prevenció sobre el mosquit tigre. Els responsables del programa de vigilància del mosquit tigre donaran informació detallada sobre aquest insecte que fa anys que ha arribat a Catalunya i les picades del qual poden arribar a ser especialment molestes. Entre altres aspectes, s’explicaran els detalls clau sobre el mosquit tigre com el seu cicle vital, la seva reproducció i les conseqüències de les seves picades, així com la millor manera de combatre’l.

El mosquit tigre és una espècie invasora provinent d’Àsia. Viu durant l’època de calor, aproximadament entre abril i novembre. Prefereix les zones ombrívoles i és actiu, sobretot, de dia. No és massa fàcil de veure ja que és de vol àgil, mida petita i es mou a prop del terra, per això les picades acostumen a ser en peus, turmells i cames. Té un radi d’acció d’uns 400 metres, i es calcula que el 90% d’espais on es reprodueix són privats, tals com les cases particulars. Aquesta circumstància fa que sigui una qüestió de tota la ciutadania evitar-ho. Les mesures més efectives per a aconseguir-ho són evitar l’acumulació d’aigua en recipients com pots, gerros, cendrers, plats, cisternes, regadores i abeuradors, entre d’altres. Cal mantenir-los buits d’aigua i evitar que es tornin a omplir, per exemple posant-los cap per avall. Així s’evitarà el naixement de larves i per tant, la seva reproducció. Altres mesures són eliminar (portant-los a la deixalleria) els pneumàtics vells, espais de proliferació del mosquit; la neteja anual de canaleres de teulats i terrasses; el buidatge i tractament amb larvicida l’aigua d’embornals i desaigües i posar peixos vermells a fonts ornamentals i basses de jardí, ja que aquests s’alimenten de les larves.

A la xerrada s’aprofundirà sobre aquests i altres temes, per tal que entre tots puguem fer front al mosquit tigre.