A partir del segon semestre d’aquest any a Breda s’aplicarà un nou model per calcular la taxa d’escombraries. L’Ajuntament de Breda i el Consell Comarcal de la Selva oferiran una xerrada informativa el proper dimecres 18 de maig a les 19h al Centre Cívic 1 d’Octubre per tal que la ciutadania pugui conèixer tots els detalls.

Aquest nou model, conegut com la “Taxa Justa”, es basa en criteris de pagament per generació, de manera que l’import de la taxa de residus per a cada llar es determinarà en funció dels residus que genera i d’altres conductes sostenibles relacionades amb la recollida selectiva.

El model de “Taxa Justa” es diferencia de l’actual en que la quota d’escombraries ja no serà fixa en la seva totalitat sinó que tindrà una part variable en funció de 3 conceptes clau: l’ús del cubell de la fracció orgànica, l’ús de l’àrea d’emergència i, per últim, l’ús del nou cubell gris de rebuig. D’aquesta forma el fet de llençar més brossa de forma selectiva i separada per franges i per tant, generar menys rebuig, repercutirà positivament a la quota d’escombraries.

Per dur a terme l’aplicació d’aquest nou model s’entregaran dos nous cubells a totes les llars. Per una banda es produirà una renovació total dels cubells marrons de la fracció orgànica per millorar l’estat dels mateixos. A aquests se’ls sumarà un nou cubell gris corresponent a la fracció resta, que haurà d’anar dins d’aquest cubell.

El repartiment dels nous cubells es farà entre els dies 23 i 30 de maig al Centre Cívic 1 d’Octubre. Per recollir-los s’haurà de portar el díptic que s’està distribuint entre totes les llars del municipi degudament complimentat amb les dades requerides. Es donarà més informació sobre el procés durant la xerrada del dia 18 i també a través de material informatiu que distribuiran els operaris del servei porta a porta en els propers dies.

El 30 de maig s’iniciarà el servei en mode de prova, que durarà durant tot el mes de juny. Durant aquest mes s’aniran resolent i corregint els diferents dubtes i incidències que puguin sorgir. Per altra banda, durant aquest mes de juny hi haurà horari d’atenció ciutadana presencial els dimarts 7 i 21 de juny de 16h a 19h i cada dissabte i els dimarts 14 i 28 de juny de 11h a 14h, també al Centre Cívic 1 d’Octubre. Finalment l’1 de juliol tindrà lloc l’entrada en vigor definitiva de l’aplicació del nou model.

Aquest sistema s’adapta a les particularitats de tots els usuaris del servei de recollida, del porta a porta, dels disseminats i de les activitats econòmiques a qui s’està informant i s’informarà de forma específica adaptada a les seves característiques.

Aquest canvi en el model de recollida de residus porta a porta arriba després de més de 4 anys de l’inici del servei. En aquest temps la ciutadania de Breda ha passat de reciclar el 40% dels residus al 85%, un percentatge que es manté amb els anys, posant de manifest la consolidació d’aquest bon hàbit en el nostre dia a dia.

Actualment es dona un pas més, consistent en una aplicació més justa de la taxa d’escombraries municipal, seguint l’exemple d’altres serveis com el d’aigua o el d’electricitat. L’aplicació de criteris de Taxa Justa es produeix a través de les directrius que l’Agència de Residus de Catalunya marca als municipis a causa de la futura Llei de Residus de Catalunya, que es troba en procés d’aprovació i que farà implementar models similars a tot el país.

El projecte Taxa Justa està promogut pel Consell Comarcal de la Selva dins la segona fase d’implementació de la correcta gestió dels residus als municipis de la comarca que li han delegat aquesta competència. Breda és un dels tres municipis de la comarca que inicien aquest nou projecte, juntament amb Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva.