L’Equip d’Atenció Primària de Breda-Hostalric organitza una xerrada sobre el Document de Voluntats Anticipades. El proper dilluns 5 de juny a les 19 hores a l’Espai Jove, la metgessa de família Elisabet Pineda, l’infermera Tamara Garcia i l’administrativa Sara Villa donaran informació precisa sobre aquest document, que permet a les persones amb malalties incurables i discapacitants triar quin tractament mèdic volen rebre i explicar els detalls. L’objectiu d’aquest document, que es pot redactar i signar fins i tot quan no es pateix cap malaltia, és el de mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l’hora de respectar-les.

Segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Document de Voluntats Anticipades són unes instruccions que una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d’expressar personalment la seva voluntat. D’aquesta manera, són una forma d’expressió de l’autonomia de les persones a l’hora de decidir en relació amb la seva pròpia salut, la qual cosa constitueix un dret avalat èticament i legalment.