La iniciativa ciutadana per un salari digne ‘Anem a Mil’ es presentarà a Breda amb una xerrada al Centre Cultural ‘Els Forns’ el proper divendres 15 a les vuit del vespre. Jordi Cuesta, portaveu d’’Anem a Mil’; Pilar Pérez, tresorera i Lluís Mombiela, membre de l’entitat, seran presents a l’acte per explicar als assistents els objectius de la iniciativa, centrats en aconseguir que el salari mínim interprofessional a Catalunya sigui de 1.000€ al mes en 14 pagues.

En el seu manifest ‘Anem a Mil’ denuncia que el Salari Mínim actual de 655€ és insuficient per a fer front a les despeses que suposa viure a Catalunya, alhora que recorda que les institucions europees el consideren injust i recomanen la seva pujada en més d’un terç. La iniciativa també es fa eco que una cinquena part dels treballadors catalans es troba en una situació de risc de pobresa i reclama la reducció de les desigualtats salarials, ja que entre les ocupacions millor remunerades i les de baixa qualificació aquestes desigualtats poden arribar fins al 400%. El manifest indica que la iniciativa vol impulsar un canvi del model productiu català sobre la base d’un salari considerat digne en relació al cost de la vida al territori. Segons els seus promotors, d’aquesta forma es contribuirà a la millora de les condicions dels treballadors per sota d’aquest llindar, reduint la pobresa, augmentant el consum i l’activitat econòmica. Finalment, es podria incentivar la formació i millora de la productivitat. Aquests dos factors facilitarien un augment de cotitzants i contribuents socials, podent compensar els costos laborals de petites i mitjanes empreses.

L’Ajuntament de Breda va aprovar per unanimitat una moció de suport en el Ple Municipal Ordinari del passat 30 de maig en la que es comprometia a l’adopció del salari mínim de 1.000 euros per a tots els treballadors municipals durant aquesta legislatura. Al text de la moció també s’especifica la voluntat de diàleg amb empreses externes que es presentin a licitacions públiques per a així com amb les empreses del municipi per a poder assolir aquesta xifra.